Espanjan Abitreenit: Cartas finlandesas de Ángel Ganivet

Lee y completa el siguiente texto.

Ratkaisu
X
nació
Kyse on yksittäisestä tapahtumasta, joka vie kertomusta eteenpäin, joten verbimuoto on preteriti eikä imperfekti.

a
Ilmauksissa "alussa", "lopussa" ja "puolivälissä" on prepositio a (a principio, a mitad, a final de algo).

en
"Valmistua jostakin" = licenciarse en algo.

donde
Paikkaan viittaava relatiivipronomini ("jossa, missä") on donde.

fue
Ainoa mahdollinen olla-verbi on tässä ser, koska seuraava sana (eli predikatiivi) on substantiivi eikä adjektiivi. Preteriti käy hyvin, koska kyseessä on yhteenveto menneestä ajanjaksosta, mutta myös imperfekti olisi mahdollinen.

este
Muotoa esto käytetään vain yksinään, substantiivin tai adjektiivin edellä aina este (-a, -os, -as). Sana género on maskuliini, joten muoto esta ei käy.

se fue
Kyse on yksittäisestä tapahtumasta, joka vie kertomusta eteenpäin, joten verbimuoto on preteriti eikä imperfekti. Koska kyse on selkeästi menneisyyteen (= ennen puhehetkeä päättyneeseen ajanjaksoon) sijoittuva tapahtuma, perfekti ei käy.

pertenecía
Kyse ei ole tapahtumasta tai teosta, vaan tässä kuvaillaan tai kerrotaan, minkälaista oli. Aikamuoto on siis imperfekti.

gran
Maiden nimien kanssa käytetään yleensä artikkelia vain, jos mukana on jokin adjektiivi. Siksi tätä kohtaa ei voi jättää tyhjäksi. Adjektiivi grande lyhenee sekä maskuliini- että feminiinisukuisen substantiivin edellä muotoon gran. Tarkista, että osaat myös muut lyhentyvät adjektiivit.

Durante
Kaikki ilmaukset tarkoittavat samanaikaisuutta, mutta ilmauksia mientras ja al mismo tiempo käytetään ainoastaan verbin edellä (= "samaan aikaan kun").

en
"Ottaa huomioon" = tener en cuenta.

pocos
Sana poco (-a, -os, -as) tarkoittaa lähinnä"vain vähän, hyvin vähän", joten se sopii merkityksen kannalta tähän. Un poco de / unos pocos de tarkoittavat "vähän, jonkin verran".

habían estado
Lauseessa ei ole mitään syytä subjunktiivin käyttöön, joten ainoa indikatiivissa oleva muoto (tässä pluskvamperfekti) käy.

que
Relatiivipronominia quien voi käyttää vain ihmisistä. Muotoa la que käytetään yleensä vain preposition jälkeen tai ns. ei-välttämättömissä relatiivilauseissa. Relatiivipronomini que on useimmiten mahdollinen, joten jos ei ole varma pronominin valinnasta, kannattaa käyttää sitä.

la
Tässä on jätetty lauseesta pois substantiivi (Finlandia), jolloin artikkeli pitää säilyttää. Suurin osa a-kirjaimeen päättyvistä maannimistä on feminiinejä (tässä suku käy ilmi myös lauseen alusta).

Ángel Ganivet
en Granada
mitad del siglo XIX en el seno de una familia burguesa. Se licenció
Derecho y siguió la carrera diplomática, lo que le llevó a ejercer el cargo de cónsul en Amberes, Helsinki y Riga,
se suicidó, arrojándose al río Dvina, en 1898. Ganivet
escritor que cultivaba los géneros de la novela, el teatro y el ensayo. Su obra Cartas finlandesas se encuadra en
último género.

En 1896 Ángel Ganivet
a Helsinki para ejercer la labor de cónsul en la entonces capital de la región de Finlandia, que
a la
Rusia.
esos dos años el autor se topa con un país que resultaba entonces remoto y, teniendo
cuenta que probablemente
españoles
por aquellas latitudes que sonaban a lejanas, decide dar cuenta de sus impresiones en forma de cartas que se irán publicando en el periódico "El defensor de Granada".

La Finlandia
se encuentra Ganivet tiene similitudes y diferencias con
actual. Ganivet se relaciona con la alta sociedad de Helsinki de suecohablantes y rusos, y el pueblo le queda un poco lejano. A pesar de todo, el escritor granadino nos presenta un cuadro bastante exacto del país, y el lector moderno reconocerá muchos detalles de la descripción de la sociedad finlandesa.

Texto adaptado de Antonio Gutiérrez Rivero
/ 15
YLE Tulosta