Espanjan abitreenit: ¿Cómo se dice en español...?

Traduce las frases al español.

Ratkaisu
X
Verbillä saber on suomeksi 2 merkitystä, imperfektissä "tietää" ja preteritissä yleensä "saada tietää". Huomaa, että espanjassa sivulauseen verbi on yleensä menneen ajan aikamuodossa, jos päälauseessa on mennyt aikamuoto (sabía > estaban casados), mutta myös preesens on tässä mahdollinen (están casados).

1. En tiennyt, että Ana ja Pedro ovat naimisissa.
Minä sain tietää sen eilen.


Ratkaisu
X
Sivulauseessa pitää käyttää subjunktiivia (que tenga... / donde haya...), koska ei puhuta mistään tietystä, olemassa olevasta asunnosta (vrt. Vivo en un piso que tiene / donde hay dos dormitorios).

2. Haluan asunnon, jossa on kolme makuuhuonetta.


Ratkaisu
X
Suomen imperfektin voi kääntää joko preteritillä tai imperfektillä tilanteesta riippuen: tässä molemmat ovat mahdollisia. Koska päälauseessa on tunnetta, tahtoa tai vaikuttamista ilmaiseva verbi, sivulauseessa on subjunktiivi. Koska päälauseen verbi on menneessä ajassa, sivulauseessa käytetään subjunktiivin imperfektiä. Subjunktiivin imperfektistä voi käyttää joko -ra tai -se -päätteistä muotoa, joista ensiksi mainittu on tavallisempi.

3. Halusitko että tekisin sen?


Ratkaisu
X
Jos-lauseessa suomen konditionaalia vastaa espanjassa subjunktiivin imperfekti, päälauseessa on espanjassakin konditionaali. Ahora mismo tarkoittaa "nyt heti", enseguida pelkästään "heti". Koska ei tiedetä, mihin suomen sana "se" viittaa, espanjankielisessä lauseessa voi olla joko lo tai la.

4. Jos olisin rikkaampi, ostaisin sen välittömästi.


Ratkaisu
X
Suomen preesensin voi espanjassa kääntää monella tavalla. Tulevaisuudesta puhuttaessa joko varsinainen futuuri (nos iremos) tai ir a -rakenne (vamos a irnos / nos vamos a ir) on luonteva, mutta ei pakollinen. Huomaa, että "lähteä" on espanjaksi "irse", jos kohdetta, mihin ollaan menossa, ei ole mainittu. Aikaa ilmaisevien konjunktioiden (en cuanto, cuando, mientras) jälkeen käytetään sivulauseessa subjunktiivia, jos lause viittaa tulevaisuuteen.

5. Lähdemme heti, kun saamme tietää sen.


Ratkaisu
X
Ks. edellisen kohdan selitys. Konjunktion para que ("jotta") jälkeen käytetään sivulauseessa aina subjunktiivia.

6. Lähdemme nyt, jotta et myöhästyisi bussista.


Ratkaisu
X
"Käskeä" ilmaistaan espanjaksi verbillä decir. Koska päälause ilmaisee tunnetta, tahtoa tai vaikuttamista, sivulauseessa on tässä tapauksessa käytettävä subjunktiivia. Jos päälausessa on perfekti, sivulauseessa on subjunktiivin preesens (ei imperfekti).

7. Olen käskenyt sinua monta kertaa tekemään ostokset.


Ratkaisu
X
Lauseessa on mukana tapahtuman/olotilan kestoa rajoittava ajanmääre (toda la semana), joten sopiva menneen ajan verbimuoto on preteriti eikä imperfekti. Huomaa, että säätilasta puhuttaessa käytetään verbiä hacer.

8. Oli tosi hyvä sää koko viikon.


Ratkaisu
X
Verbillä conocer on suomen kannalta kaksi merkitystä: preteritissä "tutustua" ja imperfektissä "tuntea". Ikää ilmaisevien adjektiivien (viejo, joven) kanssa olla-verbi on yleensä ser (estar joven/viejo tarkoittaisi "näyttää nuorelta/vanhalta"). Tutustuminen on lauseen tapahtuma, joten se on preteritissä; "kun olimme nuoria" kertoo tapahtuman taustasta (minkälaista oli), joten se on imperfektissä. Huomaa, miten espanjaksi ilmaistaan menneisyydessä alkanutta tekemistä, joka jatkuu yhä puhehetkellä: perfektiä (no he hablado) ei ole tapana käyttää.

9. Tutustuin Maríaan kun olimme nuoria, mutta en ole puhunut hänen kanssaan pitkään aikaan.


Ratkaisu
X
Lauseessa on mukana tapahtuman/olotilan kestoa rajoittava ajanmääre (hasta el mediodía), joten sopiva menneen ajan verbimuoto on preteriti eikä imperfekti. Rajoittava ajanmääre tarkoittaa siis käytännössä sitä, että verbin ilmaiseman toiminnan alku- ja päätepiste tai vähintään päätepiste tiedetään.

10. Viime sunnuntaina nukuin puoleenpäivään asti.


YLE Tulosta