Espanjan abitreenit: Conversaciones

Traduce las siguientes pequeñas conversaciones al español.

Ratkaisu
X
Espanjassa jostakin pitämistä ilmaistaan verbillä gustar, joka
tarkoittaa oikeastaan "miellyttää". Ensimmäinen kysymys kuuluu siis
suoraan käännettynä "Miellyttääkö sinua tämä kirjailija?". Verbin gustar
kanssa käytetään aina datiivipronominia (me, te, le, nos, os, les), joka
ilmaisee ketä joku tai jokin miellyttää. "Joitakin" ilmaistaan joko
rakenteella algunos de + substantiivi tai käyttämällä sanaa algunos
substantiivin edessä. Jälkimmäisessä tapauksessa painotonta
possessiivipronominia (sus) ei voi käyttää, vaan pitää käyttää
substantiivin jälkeen sijoitettavaa, painollista muotoa (suyos).
Jos lauseessa on sekä apuverbi että pääverbi, objektipronominit (datiivi
ja akkusatiivi) voi sijoittaa joko apuverbin edelle (te los puedo
prestar) tai pääverbin jälkeen, jolloin ne kirjoitetaan verbin kanssa
yhdeksi sanaksi (puedo prestártelos). Jos lauseessa on sekä
datiivipronomini ("kenelle?") että akkusatiivipronomini ("mitä?"),
datiivipronomini on aina ensin. Kahta l-kirjaimella alkavaa pronominia
ei saa sijoittaa peräkkäin, vaan ensimmäinen (eli datiivipronomini)
muuttuu muotoon se, esim. Se los puedo prestar "Voin lainata ne/niitä
hänelle" (le = "hänelle", los = "ne/niitä"). Lainaamisesta käytetään
usein myös verbiä dejar, joka kävisi tässäkin.

1. Pidätkö tästä kirjailijasta? Minulla on joitakin hänen kirjoistaan.
Ihan tosi? Voitko lainata minulle niitä?
No kun minulla ei ole niitä täällä. Ne ovat vanhempieni luona.
Asuvatko he kaukana täältä?
Itse asiassa he asuvat Englannissa.


Ratkaisu
X
Ensimmäisessä kysymyksessä preteriti on luontevin verbimuoto, koska
kysytään, mitä puhekumppani teki viime kesänä (ei siis minkälaista oli
tai mikä oli tilanne viime kesänä). Vastauksessa on mukana tapahtuman
kestoa rajoittava ajanmääre (casi todo el verano), joten siinä
imperfektiä ei voi käyttää.
Toisessa kysymyksessä ("mitä teit?") ei ole mitään erityistä syytä
valita imperfektiä tai preteritiä, joten puhuja voi itse päättää, kumpaa
käyttää. Aikamuodoilla on kuitenkin sävyero, sillä nyrkkisäännön mukaan
preteriti kertoo, mitä tapahtui, ja imperfekti, mikä oli tilanne.

2. Missä olit viime kesän?
Olin melkein koko kesän Italiassa.
Todellako? Mitä teit siellä?
Opiskelin italiaa yhdellä kurssilla.


Ratkaisu
X
"Tehdä mieli" voidaan ilmaista espanjaksi esimerkiksi näillä kahdella tavalla. Huomaa de-prepositio pientä määrää ilmaisevassa rakenteessa un poco de + substantiivi (tengo poca hambre tarkoittaisi "minun on hyvin vähän / tuskin ollenkaan nälkä").

Prepositio por ilmaisee epämääräistä sijaintia yhdessä aquí tai allí-sanan kanssa.

3. Tekeekö mielesi syödä jotain? Minun on jo vähän nälkä.
No, miksikäs ei. Täälläpäin on tosi hyvä kiinalainen ravintola.
Enpä tiedä, en oikein pidä kiinalaisesta ruoasta.
Etkö? Minä kyllä tykkään siitä kovasti.


YLE Tulosta