Merkit: Kouluaineet

Mitä olikaan luvassa, jos lukujärjestyksessä lukee kagaku? Kirjoita latinalaisin kirjaimin hiragana- ja katakanamerkit. Samalla saat oppia kouluaineet.

こくご
(äidinkieli)

さんすう
tai
すうがく
(matematiikka)

りか
tai
せいぶつ
(biologia)

しゃかい
(yhteiskuntaoppi)

れきし
(historia)

たいいく
(liikunta)

びじゅつ
(kuvataide)

おんがく
(musiikki)

かがく
(kemia)

ぶつり
(fysiikka)
/ 12
YLE Tulosta