Suomen abitreenit: Virkkeen loppuvälimerkit 1

Merkitse virkkeiden oikeat loppuvälimerkit.

Vihje

Virkkeen päättäminen

X
Virke loppuu pisteeseen, ellei ole erityistä syytä käyttää muuta välimerkkiä.

Kysymysvirke päättyy kysymysmerkkiin. Kysymysvirkkeen tunnistaa siitä, että siinä on kysymyksen sisältävä päälause. Kysyvä sivulause eli epäsuora kysymyslause ei oikeuta lopettamaan virkettä kysymysmerkkiin.

Huutomerkkiä käytetään, kun virke sisältää painokkaan käskyn, toivotuksen tai huudahduksen, joka voi joskus olla kysymyksenkin muotoinen. Huutomerkkiä kannattaa käyttää säästeliäästi, jottei ilmaisu vaikuttaisi liikapaineiselta.
A
Yksi koulun tehtävä on harjaannuttaa oppilaat erottamaan toisistaan fakta ja fiktio
Jo pienten lasten kanssa pitäisi pohtia, mikä on totta
Onko ihmisen ylipäätään mahdollista tietää, mikä on totta
Onko totta se, mihin yleisesti uskotaan
Millä perusteilla ratkeaa, mihin ihminen uskoo
On haasteellista pohtia, mitä ihminen voi tietää varmasti


B
Pelkkä faktan ja fiktion erottaminen toisistaan ei vielä riitä
Ihmisen on erotettava toisistaan myös se, mikä on tietoa, mikä taas on mielipide
Jos sanon, että kaurapuuro on hyvää, en esitä totuutta vaan mielipiteeni
Mistä sitten on kysymys, jos sanon, että kaurapuuro on terveellistä
Silloin on kysymys faktasta, jonka useat tutkijat ja arkihavainto ovat osoittaneet todeksi


Mitä tahansa auktoriteettia ei kuitenkaan kannata uskoa, ja arkihavaintokin voi viedä harhaan
Siksi koulun pitäisi ohjata oppilaat harjoittamaan lähdekritiikkiä ja kannustaa heitä myös epäilemään ja kyseenalaistamaan sitä, mikä heille esitetään totuutena


C

En tiedä, miten paljon koulussa puhutaan nykyään uskomisesta
Uskonnonopetuksessa uskomista tietysti käsitellään
Uskomisella on kuitenkin aivan olennainen merkitys ihmiselle, sillä se kattaa laajasti kaikki elämänalueet
Suurin osa ihmisistä joutuu esimerkiksi vain uskomaan, että maa on pallon muotoinen
En silti tunne ketään aikuista suomalaista, joka sitä epäilisi
Tunnetko sinä
Siinä näet
Nykytietoa on, että maa on pallo
Keskiajalla ihmiset meidän näkökulmastamme katsoen uskoivat mutta omasta näkökulmastaan tiesivät, että maa on litteä kakku
On siis hyväksyttävä, että tieto muuttuu
/ 23
YLE Tulosta