Suomen abitreenit: Pilkku saman virkkeen lauseiden välissä 1

Etsi predikaatit.
Etsi saumasanat.
Lisää virkkeiden loppuvälimerkit.
Lisää pilkut.

Vastausmallissa predikaatit on alleviivattu ja saumasanat ovat kursiivilla.

Vihje

Pilkkusäännöt

X
Saman virkkeen lauseet erotetaan toisistaan pilkulla.

Edellä on suomen kielen pääpilkkusääntö. Se on yksinkertainen, kun osaa tunnistaa lauseen ja hahmottaa virkerajat. Pääpilkkusäännöstä on vain kolme poikkeusta.

Lause rakentuu predikaatin ympärille. Virke muodostuu yhdestä tai useammasta lauseesta, ja jokaisessa virkkeessä on yksi, mutta vain yksi saumasanalla alkamaton lause. Tästä säännöstä on vain yksi kiistaton poikkeus: jos lauseista muodostuu luettelo, saumasana on vain kahden viimeisen välissä. (Esim. Anna lukee, Saara piirtää, ja Katju rakentaa palapeliä.)

1. Ylioppilaskirjoitusten äidinkielen kokeessa tutkitaan miten kokelas on saavuttanut lukion tavoitteiden mukaisen äidinkielen taidon erityisesti kokeella annetaan näyttö siitä kuinka kokelas osaa ilmaista itseään kirjallisesti arvioitavana on myös kyky ymmärtää ja tulkita luettua tekstiä koska kokeella pyritään edellisten lisäksi ennakoimaan kypsyyttä jatko-opintoihin on loogista että kirjoitelmien oletetaan olevan yleiskielisiä ja noudattavan kirjoitetun yleiskielen normeja.


2. Joka vuosi arvioitavaksi tulee jokunen koesuoritus jonka kirjoittaja on asettanut tuotokselleen kaunokirjalliset tavoitteet kaunokirjallisten tekstien kirjoittajat eivät välttämättä noudata asiasuomen normeja mutta myös heidän suorituksensa tietysti arvostellaan on hyvä muistaa että kaunokirjallisen tyylin valitsija ottaa tietoisen riskin sillä hänen työnsä joudutaan arvioimaan kaunokirjallisuudessa käytettävin kriteerein ne ovat osin erilaisia ja tulkinnanvaraisempia kuin asiasuomen kriteerit ja niitä on tuskin käsitelty koulussa yhtä perusteellisesti kuin asiasuomen kriteerejä siksi vain lahjakkaimmat itseoppineet onnistuvat saamaan aikaan kiitettävän kaunokirjallisen suorituksen sitä paitsi kaikki kai muistavat miten August Ahlqvist teilasi Aleksis Kiven et kai halua kokea Kiven kohtaloa


3. Vuosia sitten abiturientit kirjoittivat ylioppilaskirjoituksissa yhden aineen kaikki tehtävänannot olivat silloin otsikkomuotoisia ensimmäinen otsikko käsitteli uskontoa seuraavat otsikot oli varattu aina samassa järjestyksessä tietyille muille aihepiireille ja viimeisenä oli niin sanottu vapaa-aihe joka saattoi olla miltä elämänalueelta tahansa yhä vielä jossakin päin Suomea elää käsitys että niin on tänäkin päivänä älkää uskoko tuota legendaa sillä se ei pidä paikkaansa kirjoitustehtävien aihepiirit koetetaan toki edelleen löytää monilta yleissivistykseen kuuluvilta elämänalueilta mutta enää tehtävänannon paikasta ei ole syytä päätellä millainen lähestymistapa siitä kirjoitettaessa pitäisi valita


YLE Tulosta