Suomen abitreenit: Pilkku saman virkkeen lauseiden välissä 5

Etsi predikaatit.
Etsi saumasanat ja lauserajat.
Lisää virkkeiden loppuvälimerkit.
Lisää pilkut.

Vihje

Sanaliitot ja pilkku

X
Kielessä on muutamia sellaisia sanaliittoja, jotka kuuluvat niin läheisesti yhteen, että ne yleensä hahmotetaan liittokonjunktioiksi. Tällaisia ovat ennen kuin, niin kuin, sen jälkeen kun, sitä mukaa kuin, siitä huolimatta että ja niin että. Pilkku merkitään tällaisten sanojen väliin vain, jos alkuosa on erityisen painokas. Kirjoittaja itse ratkaisee pilkun paikan. On pidettävä huoli, että pilkkuja ei ole kahta mutta että niitä on yksi.

1. Ylioppilaskokelaan on löydettävä itsestään innostuksen kipinä ja kirjoittamisen halu ennen kuin hän alkaa kokeessa työnsä aluksi kirjoittaja kokoaa ajattelemalla ja lukemalla aineksia työtään varten niin että kirjoitelman idea ja kuningasajatus kirkastuvat hänelle itselleen sitä mukaa kuin hän ymmärtää mikä yhteys eri osasilla on toisiinsa varsinainen kirjoitustyö kannattaa aloittaa vasta sen jälkeen kun itselle on syntynyt jonkinlainen jäsentynyt kuva siitä miten kirjoitelma on järkevää rakentaa.