Suomen abitreenit: Pilkku saman virkkeen lauseiden välissä 7

Etsi predikaatit.
Etsi saumasanat.
Lisää virkkeiden loppuvälimerkit.
Selvitä, mitkä päälauseista ovat keskenään rinnasteisia.
Etsi rinnasteisten päälauseiden yhteiset jäsenet.
Lisää pilkut.

Vihje

Rinnasteiset päälauseet ja pilkku

X
Pääpilkkusäännön ensimmäinen poikkeus:

Saman virkkeen rinnasteisia päälauseita ei eroteta toisistaan pilkulla, jos niitä yhdistää jokin konjunktioista ja, sekä, -kä, eli, tai, vai, sekä--että, joko--tai (mutta ja vaan) ja jos niillä lisäksi on jokin yhteinen lauseenjäsen. Yhteisen lauseenjäsenen veroisina pidetään predikaatteihin sisältyviä ensimmäisen tai toisen persoonan päätteitä. Tavallisesti myös rinnasteisten päälauseiden passiivimuotoiset predikaatit oikeuttavat jättämään pilkun pois, jos niiden välissä on jokin edellä mainittu konjunktio.

Huomaa, että mutta ja vaan ovat sulkeissa. On ehdonvallan asia, luetaanko ne poikkeuksen aiheuttaviin konjunktioihin. Jokainen kirjoittaja päättää asian itse.

Huomaa myös, että kahden ehdon täytyy täyttyä samanaikaisesti. Yhteinen lauseenjäsen tarkoittaa sanaa tai sanaryhmää, joka on toisessa lauseessa mutta jota ei ole toisessa, vaikka se voidaan semmoisenaan siihenkin ajatella.

1. Äidinkielen ylioppilaskokeessa ensimmäinen tehtävä on valita
kirjoitelman aihe jotta valinta olisi mahdollisimman onnistunut sitä ei
kannata tehdä hätiköiden lue huolellisesti läpi kaikki tehtävänannot ja mieti onko joukossa yhtään josta olet selvästi kiinnostuneempi kuin muista onko aiheiden joukkoon sattunut harrastuksiasi tai muita kiinnostuksenkohteitasi sivuavia vai joudutko miettimään mistä kenties voisit innostua jos vähän vaivaisit aivojasi


2. Muutama muita mahdollisempi vaihtoehto erottuu joskus nopeasti mutta joskus niidenkin löytymiseen kuluu aikaa älä hermostu silmäile aineistokokeessa vihkosen tekstejä ja lue huolellisemmin läpi ne jotka liittyvät sinua kiinnostaviin aiheisiin valitse aihe ja pitäydy siinä


3. Aiheenvalinnan jälkeen voit ehkä huokaista hiukan mutta viisainta lienee tarttua rivakasti työhön nyt seuraa monen mielestä koko kirjoitusprosessin hauskin vaihe ideointi tässä vaiheessa on aika aineistokokeessa lukea aiheeseen liittyvät tekstit huolellisesti läpi ja molemmissa kokeissa pitää alkaa vaivata aivojaan miettimällä mihin aihe alkaa viedä


4. Monet tekevät itselleen miellekartan ja monet kirjoittavat paperille mieleen tulevia aiheeseen liittyviä ajatuksia niistä seuloutuu koko kirjoitelman pääajatus eräänlainen kuningasajatus jonka kirkastamiseen kannattaa käyttää aikaa sillä ilman kuningasajatusta ei synny hyvää tekstiä viimeistään nyt on ensimmäisen tauon aika ja voit käydä vaikka WC:ssä jotta saisit hiukan liikuntaa kävele hyppele haukottele ja venyttele jäseniäsi jotta aivosi virkistyisivät


YLE Tulosta