Suomen abitreenit: Pilkku saman virkkeen lauseiden välissä 8

Etsi predikaatit.
Etsi saumasanat.
Lisää virkkeiden loppuvälimerkit.
Selvitä, mitkä lauseista ovat keskenään rinnasteisia.
Etsi rinnasteisten päälauseiden yhteiset jäsenet.
Lisää pilkut.

Vihje

Rinnasteiset sivulauseet ja pilkku

X
Pääpilkkusäännön toinen poikkeus:
Rinnasteisia sivulauseita ei eroteta toisistaan pilkulla, jos niitä yhdistää jokin ensimmäisessä poikkeuksessa luetelluista konjunktioista. Toisin sanoen vain yhden ehdon pitää täyttyä.

Rinnasteiset sivulauseet yhdistyvät toisiinsa rinnastuskonjunktiolla, jota usein seuraa myös sivulauseen aloitukseen käytettävä saumasana. Ellei sellaista ole, sellaisen voi rinnastuskonjunktion jälkeen ajatuksissaan aina lisätä.

Esimerkiksi:
On tärkeää, että osaa järjestää asiat selkeäksi kokonaisuudeksi ja [että] pystyy esittämään ne kiinnostavasti. Ennen kuin pystyy hahmottamaan oman kirjoitelmansa tai [ennen kuin] voi esittää ajatuksensa muille, täytyy koota ja järjestää aiheeseen kuuluvaa tietoa. Abiturientti ammentaa ylioppilaskirjoituksessa tietoa kaikesta, minkä hän on elämässään kokenut ja [minkä hän on] oppinut tai minkä hän on juuri aineistovihosta lukenut.

1. Taitava kirjoittaja ottaa aina huomioon lukijan ja niin tekee myös hyvä äidinkielen kokeen kirjoittaja ylioppilaskirjoituksissa vain harvat ylioppilaskokeeseen osallistuvat kuitenkaan tuntevat yhtään äidinkielen kokeen sensoria tai tietävät keitä nämä ovat ja millaiset kysymykset näitä kiinnostavat samat sensorit toimivat yleensä monia vuosia joten valtaosalle on ehtinyt muodostua käsitys abiturienttien kirjoittamisen laadusta ja kaikki ovat oppineet olemaan monipuolisesti kiinnostuneita hyvin erilaisista aiheista


YLE Tulosta