Suomen abitreenit: Kaksoispiste 1

Etsi predikaatit.
Etsi saumasanat.
Lisää välimerkit.

Huom! Mallivastauksessa predikaatit on alleviivattu ja saumasanat kursiivilla.

Vihje

Kaksoispisteen käyttö

X
Kaksoispistettä käytetään lauseopillisesti täydellisen virkkeen lopussa, kun sitä seuraa edellä sanottua täsmentävä luettelo,selitys tai päätelmä. Näin käytetyn kaksoispisteen jäljessä on pieni alkukirjain, jos sen vaikutus ulottuu yhden pisteen päähän, mutta iso alkukirjain, jos sen vaikutus ulottuu kauemmas kuin yhden pisteen päähän. Kaksoispisteen edellä on monesti sana seuraava tai sen tilalle on mahdollista ajatella sana nimittäin, esimerkiksi, kuten, muun muassa tai tosin.

Virkkeen sisässä olevan täsmennyksen tai luettelon erottamiseen ei käy kaksoispiste vaan ajatusviiva, jonka molemmin puolin on tyhjä väli. Toinen mahdollisuus on käyttää pilkkuja.

Esimerkiksi:
Minulla oli koulussa muutama lempiaine: matematiikka, liikunta ja biologia. Koulussa lempiaineitani olivat matematiikka, liikunta ja biologia.

Minulla oli koulussa muutama lempiaine: lukuaineista mieluisimpia olivat matematiikka ja biologia, ja harrastusaineista hauskin oli liikunta.

Minulla oli koulussa muutama lempiaine: Lukuaineista mieluisimpia olivat matematiikka ja biologia. Harrastusaineista hauskin oli liikunta.

Minulla oli koulussa muutama lempiaine -- matematiikka, liikunta ja biologia -- joiden tunneilla en milloinkaan pitkästynyt. Minulla oli koulussa muutama lempiaine, matematiikka, liikunta ja biologia, joiden tunneilla en milloinkaan pitkästynyt.

1. Mitä tarkoittaa sana referaatti sana tulee latinan sanasta `referre´ jonka merkitys on seuraava palauttaa kertoa referoidessa siis kerrotaan jonkin teoksen tekstin tai tapahtuman pääkohdat siksi referaatin laatija ensimmäisenä tehtävänään tutustuu huolellisesti siihen mitä hän aikoo referoida ja analysoi referoitavan sisällön ylioppilaskirjoituksissa referoitavaksi useimmiten tarjoutuu jokin teksti parhaiten referoitaviksi soveltuvat asiatekstit kaunokirjallisuuden analysointi on ongelmallisempaa referoitavaksi soveltuu vain juoni mutta syvin sanottava jää vaikeasti tavoitettavaksi


2. Olennaista on pyrkiä säilyttämään pohjatekstin painotukset on koetettava tavoittaa tekstin keskeinen idea ja sitä tukevat ajatukset referaatin laatijan on pidettävä mielessään mihin tarkoitukseen hän referaattia laatii sillä tarkoitus määrää paljon millaista asiantuntemusta valmis referaatti edellyttää lukijaltaan onko referaatti sopivan pitkä tarkoitukseensa koska referaatti voi olla tarkoituksensa mukaan joko objektiivinen tai kommentoitu kumpi on tarkoitukseen sopivampi voiko lukija erottaa kommentoidusta referaatista vaivattomasti mitkä ajatukset ovat peräisin pohjatekstistä mitkä taas ovat referaatin laatijan omia


3. Referointia olipa se objektiivista tai kommentoitua voi havainnollistaa seuraavalla kuvalla referaatinlaatija on kuin lihamylly jonka kitaan tungetaan paistinpalanen myllystä tulee ulos sama liha muotoaan muuttaneena ja pienempään tilaan mahtuvana mutta yhtä ravitsevana kuin alkuperäinen lihakimpale mylly on rikki jos se sylkee lihanpalasia tai koko möhkäleen valmis referaatti on laatijansa oma teksti eikä se saa sisältää pohjatekstin lauserakenteita joskus hyvin harvoin referaatti voi sisältää jonkin lyhyen suoran lainauksen pohjatekstistä mutta sellainen on aina osoitettava selvästi sijoittamalla se lainausmerkkeihin


4. Referaatti voi olla kokonaisrakenteeltaan samanlainen tai erilainen kuin pohjateksti pohjatekstin rakenteen rikkova referaatti vaatii yleensä vielä tarkempaa pohjatekstin analyysia kuin sen rakenteen säilyttävä referaatti toisaalta onnistunut rakenteen rikkova referaatti on usein selkeämpi ja tehokkaampi kuin säilyttävä referaatin laatijan on syytä tehdä itselleen pari kysymystä tukeeko referaatin rakenne pohjatekstin esittämän asian hahmottamista onko referaatin rakenne johdonmukainen ja selkeä onko sen kappalejako järkevä lopuksi hän varmistaa että referaatti ontyyliltään yhtenäinen sekä kieleltään ja välimerkkienkäytöltään moitteeton


5. Referaatin laatija on siis ratkaissut mitkä ovat pohjatekstin keskeinen idea ja sitä tukevat ajatukset millainen suhde hänellä itsellään on toisaalta pohjatekstiin ja toisaalta referaatin mahdolliseen lukijaan sekä millainen rakenne toimii parhaiten ja tukee referoitavan asian hahmottamista kommentoidun referaatin laatija on kiinnittänyt erityistä huomiota siihen että hänen omat ajatuksensa ja pohjatekstin ajatukset erottuvat toisistaan jos referaatin laatija on lisäksi miettinyt kieltä sananvalintaa lauserakenteita tyylin yhtenäisyyttä sekä oikeinkirjoitusta ja välimerkkienkäyttöä hänen työnsä on todennäköisesti onnistunut


YLE Tulosta