Suomen abitreenit: Sulkeet

Etsi predikaatit.
Etsi saumasanat.
Merkitse välimerkit.
Käytä sulkeita siinä, missä voit.

Huom! Mallivastauksessa on predikaatit alleviivattu ja saumasanat kursivoitu.

Vihje

Sulkeiden käyttö

X
Sulkeihin pannaan muusta tekstistä irrallaan olevia ilmauksia. Monesti sulkeet, ajatusviivat tai pilkut ovat vaihtoehtoisia niin, että kirjoittaja voi halunsa mukaan valita niistä jotkin.

Kaarisulkeet ovat tavallisemmat kuin hakasulkeet. Hakasulkeita käytetään kolmessa erityistapauksessa: Jos sisäkkäin joutuu kahdet sulkeet, hakasulkeet ovat sisempänä (huom. juuri toisin päin kuin matematiikassa). Jos halutaan osoittaa sanan ääntöasu, se merkitään hakasulkeihin. Hakasulkein erotetaan myös lainauksen sisälle sijoittuva kirjoittajan oma kommentti.

Sulkeissa voi olla eripituisia jaksoja: Jos jakso on niin lyhyt, että se on virkkeen sisällä, sulkeiden sisäpuolella ei ole pistettä. Jos jakso on kokonaisen virkkeen pituinen tai sitäkin pidempi, piste on sekä ennen ensimmäistä että jälkimmäistä suljetta ja sulkeen sisällä oleva jakso alkaa isolla alkukirjaimella. Myös niissä tapauksissa, joissa sulkeissa olevan tekstiviitteen vaikutus ulottuu kauemmas kuin yhden virkkeen alueelle, toimitaan jälkimmäisellä tavalla.

Esimerkiksi:
Suomessa alettiin uudistaa koulutusjärjestelmää 1960-luvulla ja yhtenäiseen peruskoulujärjestelmään siirryttiin koko maassa 1970-luvulla. (Ruotsissa uudistus oli toteutettu jo aikaisemmin.)

County [kaunti] (engl.) merkitsi alkuaan kreivikuntaa. Nykyään sillä tarkoitetaan (Isossa-Britanniassa) hallinto- tai tuomiokuntaa ja vaalipiiriä sekä (Yhdysvalloissa) osavaltion hallinto- ja tuomiopiiriä.

1. Harkitussa kirjoituksessa on kokonaisjäsennys ellei sellaista ole lukijan on tavattoman vaikea seurata kirjoittajan ajatuskulkua rakenteeltaan kirjoitus voi olla ensinnäkin kronologinen jolloin se etenee aikajärjestyksessä strukturaalisesti jäsentyvässä kirjoituksessa puolestaan on selkeät ainekokonaisuudet näin voidaan käsitellä vaikkapa koirarotuja tai eri maiden vaalitapoja analyyttinen kirjoitus pohtii syitä ja seurauksia antiteettinen rakenne mahdollistaa vastakohtien asettelun rinnakkain erittäin vaikuttava on usein kehärakenne joka lopussa palaa jo alussa esitettyyn ajatukseen syventäen ja kehitellen sitä tai tuoden siitä esille jonkin uuden piirteen Tuurna 1991 34


YLE Tulosta