Suomen abitreenit: Heittomerkki

Etsi predikaatit.
Etsi saumasanat.
Merkitse välimerkit.
Käytä heittomerkkiä siinä, missä voit.

Huom! Mallivastauksessa predikaatit on alleviivattu ja saumasanat kursiivilla.

Vihje

Heittomerkkien käyttö

X
Heittomerkillä osoitetaan kahden vokaalin välissä oleva tavunraja, jos peräkkäin on kirjoituksessa kolme samaa vokaalia tai jos tavunraja ei ilman heittomerkkiä hahmotu (vaaka : vaa'at, liukua : liu'un ).

Vieraskielisten sanojen, varsinkin nimien, taivutusmuodoissa käytetään heittomerkkiä, jos ääntöasu päättyy vokaaliin mutta kirjoitettaessa viimeinen kirjain on konsonantti (Versailles'ssa [versáissa]).

Vanhoissa runoissa ja joissakin yhdyssanoissa on pois jätetyn loppuvokaalin tilalla heittomerkki. Monista yhdyssanoista tällainen heittomerkki jätetään pois
(esim. jok'ainoa, jok'ikinen mutta aikakauslehti, ettei, jottei, vastedes, yhtäkkiä).

1. Miten kirjoituksessa voi erottaa vaikkapa 'hauki' ja 'haku'sanan monikon inessiivimuodot toisistaan ne kuulostavat äännettyinä keskenään erilaisilta vaikka niissä on samat äänteet peräkkäin ääntäminen on erilaista, koska tavunraja on eri paikassa 'hauki hau-is-sa' ja 'haku ha-uis-sa' lukija näkee tämän ääntämisen eron jos sanat syystä tai toisesta kirjoitetaan tavuittain siis esimerkiksi silloin kun sanat jaetaan eri riville jos koko sana on samalla rivillä 'hauki'-sanan muodot kirjoitetaan aivan tavalliseen tapaan mutta tavunrajalle merkitään heittomerkki kun kysymyksessä on 'haku'-sanan eksyttävästi samannäköinen muoto 'hauissa' ja 'ha'uissa' ovat kahden eri sanan muotoja


YLE Tulosta