Suomen abitreenit: Lainausmerkit ja puolilainausmerkit 2

Miksi ensimmäisessä katkelmassa on käytetty lainausmerkkejä mutta toisessa ei?

Vihje

Lainausmerkeistä

X
Lainausmerkkien päätehtävä on osoittaa, että kysymyksessä on muualta lainattu jakso. Lainaus on niin tarkka, ettei siitä ole muutettu mitään, ei edes välimerkkejä, sanoista puhumattakaan. Referaattia ei merkitä lainausmerkkeihin. Lainaukset ovat hyvin eripituisia. Lainauksenomaisina voi pitää myös teosten nimiä. Ne on siis mahdollista joko panna lainausmerkkeihin tai kirjoittaa ilman lainausmerkkejä. Pääasia on, että samassa kirjoituksessa käytetään johdonmukaisesti samaa tapaa. Joskus näkee, että lainausmerkein on ympäröity ilmaus, joka poikkeaa tyyliltään muusta kirjoituksesta. Sellaista lainausmerkkienkäyttöä on syytä välttää tai ainakin harkita tarkoin.

Lainausmerkkien ja muiden välimerkkien järjestyksestä sekä isojen ja pienten alkukirjainten valinnasta lainausmerkkien yhteydessä on tarkat säännöt, jotka selviävät parhaiten esimerkkien avulla.

Muodon ja merkityksen suhde on Leinon mukaan samanlainen "kuin kruuna ja klaava saman lantin eri puolina" (Leino 2001, 11).

"Kielenkäytössä merkit liittyvät toisiinsa ja muodostavat laajempia kokonaisuuksia" (Leino 2001, 11).

"Kielenkäytössä merkit liittyvät toisiinsa ja muodostavat laajempia kokonaisuuksia. Luonteenomaista näin syntyville kompleksisille merkeille on osittainen motivoisuus: ne eivät ole kokonaan mielivaltaisia, sillä kokonaisuuden merkitys riippuu osien merkityksestä." (Leino 2001, 11.)

Maija ja Murri kävelivät koulun käytävällä mutustellen herkkuja. Uskonnonopettaja Repo tuli vastaan. "Mikäs nälkä tytöille on tullut?" hän kysyi. "Sudennälkä", tytöt tuumasivat.

Maija oli unohtanut tehdä ruotsin läksyn, joten hän kopioi Murrilta. "Maija, sano seuraava lause passiivia käyttäen!" ruotsin opettaja Rekku komensi. "Staten", aloitti Maija ja jatkoi tyytyväisenä, "ras av kungen." Koko luokka höristi korviaan. Rekku näytti ällistyneeltä ja kysyi: "Mitä sinä sanoit?" Murri sihisi hiljaa: "Regeras." Maija toisti kuuliaistesti: "Regeras." Maija oli huomannut vain sanan viimeisen, alemmalla rivillä olleen tavun.

1. "Kasvatus on yleensä useiden tekijöiden yhdysvaikutuksen tulosta. Siten on erittäin vaikea antaa menettelytapasuosituksia, jotka olisivat ehdottomia ja pohjautuisivat pelkkiin empiirisiin tutkimustuloksiin."
(Linnansaari 1998, 31.)


Monet seikat vaikuttavat kasvatukseen, joten ehdottomat, vain kokeellisiin tutkimuksiin pohjaavat ohjeet ovat arveluttavia (Linnansaari 1998, 31).


YLE Tulosta