Suomen abitreenit: Rinnastaminen

Korjaa rinnastamiseen liittyvät epäjohdonmukaisuudet.

Vihje

Rinnastaminen

X
Rinnastamista on monilla kielen tasoilla. Aina siinä kuitenkin pätee kaksi ehtoa: rinnasteisten osien on oltava sekä merkitykseltään läheisesti yhteen kuuluvia että muodoltaan samanlaisia.

Esimerkiksi lauseen voi rinnastaa lauseeseen ja lauseenvastikkeen toiseen lauseenvastikkeeseen.
Tiedän, että uskot ja ymmärrät tämän. / Tiedän sinun uskovan ja ymmärtävän tämän.

Lausetta ja lauseenvastiketta taas ei pidä rinnastaa keskenään. Ei siis näin: Tiedän sinun uskovan ja että ymmärrät tämän.

1. Sisäisen motivaation syntymiseen vaikuttavat kärsivällinen ja kannustava opettaja, vaihtelevat ja kiinnostavat tehtävät sekä kun oppilaat onnistuvat tehtävissään.


2. Luokassa johtajaoppilaat ovat yleensä joko luokan suosittuja oppilaita tai sitten heidän asemansa perustuu muiden alistamiseen.


3. Suosikkioppilaat ovat usein iloisia, ystävällisiä, yritteliäitä ja he toimivat oma-aloitteisesti.


4. Syyt epäsuosioon ovat täysin päinvastaisia suosittuihin oppilaisiin verrattuna.


YLE Tulosta