Suomen abitreenit: Referointi ja lainaaminen

Muuta seuraavat suorat lainaukset epäsuoraksi kerronnaksi. Huomaa, että näkökulma vaihtuu.

Vihje

Referointi ja lainaaminen

X
Referointi ja lainaaminen ovat kaksi eri asiaa, mutta molempia käytettäessä on kuulijalle tai lukijalle kerrottava, kuka on ajatuksen alkuperäinen esittäjä. Kun lainataan, otetaan katkelma toisen tekstiä välimerkkeineen ja oikeinkirjoituksineen sellaisenaan oman tekstin osaksi.

Lainaus eli sitaatti osoitetaan lainausmerkein.

Referaatissa esitetään jonkun toisen ajatus omin sanoin: Lihamyllyn läpi pusertuessaan lihakimpale muuttaa muotoaan helposti purtavammaksi, mutta sen ravintosisältö pysyy muuttumattomana. Samalla tavoin teksti aivojen läpi kulkiessaan muuttaa muotoaan, mutta sen merkitys säilyy muuttumattomana. Referaatin kokonaisrakenne voi säilyä samantapaisena kuin pohjateksin rakenne, mutta se voi myös muuttua. Lauserakenteet ja sanasto muuttuvat aina, joskus paljonkin. Referaattia ei eroteta tekstistä lainausmerkein. Yleensä referaatti on lyhempi kuin alkuperäinen teksti.

Sitaatti
Seitsemässä veljeksessä Aleksis Kivi panee Aapon suuhun seuraavat sanat: "Talo ilman aitan polulla astelevata emäntää on niin kuin pilvinen päivä, ja sen perheenpöydän päässä asuu ikävyys kuin riutuva syksy-ilta."

Referaatti
Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen Aapo vertaa emännätöntä taloa pilviseen päivään ja surulliseen syksyiseen iltaan.


Epäsuora esitys on sellainen referaatin laji, jossa ihmisen lauseita ei toisteta sellaisinaan lainattuina vaan ne muutetaan referoijan näkökulman mukaisiksi. Tavallisimmin epäsuora esitys toteutuu että-lauseiden avulla: Pekka huomautti, että hän halusi vain auttaa. Kysymyslauseen referoinnissa että-lausetta ei käytetä vaan sitä pidetään virheenä: Pekka kysyi, miksi hänen apunsa ei kelvannut.

Epäsuorassa esityksessä näkökulma muuttuu alkuperäisestä. On tärkeää miettiä, mihin kaikkeen näkökulman muutos heijastuu. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota ajanilmauksiin ja pronomineihin.

Suora esitys
Pekka sanoi eilen: "Haluan auttaa teitä."

Epäsuora esitys
Huomaa, että seuraavissa on keskenään eri näkökulma:
Pekka sanoi edellisenä päivänä, että hän vain halusi auttaa
meitä.
Pekka sanoi eilen, että hän vain haluaa auttaa heitä.

1. Pekka kehuskeli: "Olen ollut aika reipas tänään ja eilen. Kävin tänään hiihtämässä kaksikymmentä kilometriä ja eilen hiihdin kahdeksantoista."


2. Pekka kysyi: "Miksi ette tule mukaan?"


3. Pekka ajatteli: "Olen onnellinen juuri täällä, missä nyt parhaillani olen."


4. Pekka ajatteli: "En enää koskaan tee samaa virhettä."


YLE Tulosta