Suomen abitreenit: Lähteiden merkitseminen 2

Korjaa virheet.

Vihje

Lähteiden merkitseminen

X
Suoriin lainauksiin ja referoituihin kohtiin on aina merkittävä lähdeviite. Lähdeviite on merkittävä niin, että lukija sen avulla löytää alkuperäisen lähteen. Suorat lainaukset merkitään lainausmerkkeihin, referaatteja ei.

Seuraavista esimerkeistä näkyy yksi tapa merkitä viitteet tekstiin. Huomaa välimerkkien sijoittelu, joka määräytyy siitä, viitataanko lähteeseen oman tekstin yhdessä (ensimmäinen esimerkki) vai useammassa virkkeessä (toinen esimerkki):

Rauha Räyhälä on käsitellyt uudelta kannalta koirien tottelevaisuusongelmia (Musti-posti 2/2004, s. 62).

Räyhälä opastaa myös tunnistamaan koirarotuja. Maallikko ei välttämättä erota toisistaan esimerkiksi pulia ja komondoria. Molemmat näyttävät rastatukkaisilta säkkäräisine turkkeineen. Komondor on kuitenkin selkeästi pulia suurempi, säkäkorkeudeltaan vähintään 55-senttinen, kun taas puli on 34–47 sentin korkuinen. Komondor on aina valkoinen, mutta puli voi olla sen lisäksi myös joko musta tai harmaa. (Musti-posti 4/2004, s. 37.) .

1. Ihminen ja koira ovat eläneet toistensa seurassa kauan. Kuten Rauha Räyhälä sanoo, että "Koira on ihmisen vanhin kotieläin". (Musti-posti 3/2004, s. 21).


2. Räyhälän mukaan ei ole tarkkaa tietoa siitä, että milloin koira on "koira on kesyyntynyt ihmisen seuralaiseksi". Nykyään pidetään kuitenkin ilmeisenä, että koira on ihmisenvanhin kotieläin ja että se on elänyt ihmisen kanssa ainakin
10 000 vuotta (Musti-posti 3/2004, s. 22).


YLE Tulosta