Anna palautetta tehtävästä Suomi: pystykiurunkannus (KT)