PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, maaliskuu 2015 (25.2.-19.3.2015)  

 

Toteutus

 

Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE Uutisten toimeksiannosta.

 

Tutkimus- ja otantamenetelmä

 

Tutkimus on tehty tietokoneavusteisina puhelinhaastatteluina. Haastattelujen kohderyhmänä on Suomen 18–79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Otos muodostettiin satunnaisotannalla väestötietojärjestelmästä. Otokseen tulleille henkilöille etsittiin puhelinnumerot seuraavassa järjestyksessä:

 

          ko. henkilön matkapuhelinnumero

          ko. henkilön kiinteä puhelinnumero

         viitehenkilöiden (=samassa taloudessa asuvat täysi-ikäiset) kiinteä puhelinnumero.

 

Tutkimuksen ajankohta                                                                                          

 

Haastattelut tehtiin 25.2-19.3.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

 

Otoksen koko

 

Yllä mainittuna ajanjaksona haastateltiin yhteensä 3 436 henkilöä. Puoluekantansa kertoi 1 942 henkilöä eli 56,5%  

 prosenttia vastanneista. Edellä mainittu luku on painottamattomasta aineistosta. Painotetusta aineistosta vastaava luku on 67,2 %

 

Esitetyt kysymykset

 

Haastateltaville esitettiin kannatusarvion laskentaa varten kolme kysymystä:

 

·         “Minkä puolueen tai ryhmittymän listalla olevaa ehdokasta Te äänestäisitte, eduskuntavaalit olisivat nyt?”

·         ”Minkä puolueen tai ryhmittymän listalla olevaa ehdokasta Te äänestitte vuoden 2012 kunnallisvaaleissa?

·         “Minkä puolueen tai ryhmittymän listalla olevaa ehdokasta Te äänestitte vuoden 2011 eduskuntavaaleissa?”

 

Kannatusarvion laskentatapa, virhemarginaali

 

Kannatusarvio on laskennallinen tulos näihin kysymyksiin saaduista vastauksista.

 

 “Äänestin eduskuntavaaleissa” ja ”äänestin kunnallisvaaleissa” -tulosta verrataan vastaavien vaalien todelliseen tulokseen. Kullekin puolueelle lasketaan korjauskerroin, jolla viime vaaleissa äänestäneiden tulos oikaistaan vaalitulosta vastaavaksi. Näillä kertoimilla korjataan samojen vastaajien “äänestäisin nyt” -tulos.  Tällä menetelmällä ”uudet äänet” (ei äänestänyt ekv 2011, kv 2012), kertoi puoluekantansa nyt) lisätään puolueiden kannatukseen pienentävällä painokertoimella. Tämä kerroin ei ole puoluekohtainen, vaan kaikille puolueille sama.

 

Eduskuntavaalien 2011 jälkeen tehdyissä mittauksissa korjauskerroin perustui edellisiin eduskuntavaaleihin. Elokuusta 2012 lähtien käytettävä korjauskerroin on eduskuntavaaleista lasketun kertoimen ja kunnallisvaaleista lasketun kertoimen keskiarvo.

 

Kannatusarvion virhemarginaalit ovat 95 prosentin luottamustasolla suurimpien puolueiden osalta tällä mittausjaksolla noin ±1,5 prosenttiyksikköä. Korjauskertoimien ansiosta tulos on kuitenkin käytännössä tarkempi kuin pelkkä tilastollinen virhemarginaali osoittaa.

 

 


 

PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT 2006  

         

                  kunn.     edusk.     Eduskuntavaaliarviot:                                                         

                      vaalit      vaalit         2006                                                                                                                                

                      2004      2003        tammi      helmi    maalis      huhti    touko       kesä      heinä        elo      syys        loka         marras    joulu 

                          %         %               %            %          %            %          %            %          %            %          %         %                          %          %

SDP               24,1       24,5           26,3        25,2       25,6        25,2       25,2        23,9            ..        24,4       24,8     24,6                      24,8       25,2

VAS                 9,6         9,9             9,1          9,4         8,6          8,6         8,2          9,1            ..          8,7         8,8     10,1                        9,6         8,5

KOK              21,8       18,6           20,2        20,9       21,9        21,5       20,8        20,9            ..        20,8       20,6     20,0                      19,8       20,5

KESK            22,8       24,7           22,1        22,8       23,5        24,3       24,0        24,4            ..        23,7       24,1     23,7                      23,3       23,6

RKP                 5,2         4,6             4,2          4,5         4,2          3,2         4,6          3,8            ..          3,8         3,8       3,7                        4,0         4,1

KD                   4,0         5,3             5,7          4,5         4,9          5,3         5,3          5,4            ..          5,9         5,4       5,4                        5,7         5,5

VIHR               7,4         8,0             9,0          9,1         9,1          9,4         8,7        10,0            ..        10,4       10,0       9,4                        9,8       10,0

PERUSS         0,9         1,6             3,1          2,7         2,2          2,3         2,6          2,3            ..          2,2         2,2       2,9                        3,0         2,6

MUU               4,2         2,8             0,3          0,9         0,0          0,2         0,6          0,2            ..          0,1         0,3       0,2                        0,0         0,0

Kannatusarviot perustuvat ko. kuukauden aikana tehtyihin n. 1 900 henkilökohtaiseen haastatteluun.


 

PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT 2007  

         

                  kunn.     edusk.     Eduskuntavaaliarviot:                                                         

                      vaalit      vaalit         2007                                                                                                                                

                      2004      2007        tammi      helmi    maalis      huhti  touko         kesä      heinä        elo      syys        loka         marras    joulu 

                          %         %               %            %          %            %          %            %          %            %          %         %                          %          %

SDP               24,1       21,4           23,8        22,3       21,3        20,7       21,7        21,2       21,2        21,6       21,8     22,3                      22,5

VAS                 9,6         8,8             9,5          8,9         9,3          8,2         8,4          8,5         8,5          8,1         7,9       8,4                        8,5

KOK              21,8       22,3           20,3        21,9       20,4        24,1       23,4        23,9       23,6        23,2       22,8     22,3                      22,7

KESK            22,8       23,1           24,2        24,6       24,7        23,0       22,4        22,8       22,3        22,7       22.6     22,6                      22,3

RKP                 5,2         4,6             4,0          4,3         5,0          4,4         4,1          4,4         4,5          4,5         4,4       4,6                        4,1

KD                   4,0         4,9             5,4          5,1         5,1          4,5         4,7          4,7         4,6          4,7         4,8       4,4                        4,6

VIHR               7,4         8,5             8,9          8,2         9,7          9,4       10,1          9,3         9,4          9,4         9,8       9,7                        9,6

PERUSS         0,9         4,1             3,0          2,6         2,5          4,5         4,3          4,3         4,7          4,6         4,8       5,0                        4,5

MUU               4,2         2,3             0,9          2,1         2,0          1,2         0,9          0,9         1,2          1,2         1,1       0,7                        1,2

Kannatusarviot perustuivat tammi-helmikuussa kuukauden aikana tehtyihin n. 1 900 henkilökohtaiseen haastatteluun; maaliskuun otos oli 1995.

Huhtikuusta 2007 alkaen tulokset perustuvat noin 2 900 -3 900 tehtyyn haastatteluun.

 


PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT 2008  

 

                  kunn.     edusk.     Puoluekannatusarviot:                        Huom.                         Syyskuun haastattelut 1.9.-2.10.                       

                      vaalit      vaalit         2008                                                                          Lokakuun haastattelut 6.-22.10.                                                                

                      2008      2007        tammi      helmi    maalis      huhti  touko         kesä      heinä        elo *    syys*     loka *    marras    joulu 

                                                                                                                                                           

                          %         %               %            %          %            %          %            %          %            %          %          %                          %          %

SDP               21,2       21,4           21,6        22,5       21,5        21,8       22,4        21,4       20,4        21,8       21,6     20.6                      21,6       20,2

VAS                 8,8         8,8             8,4          8,3         8,5          8,3         8,3          8,7         8,3          8,9         8,5       8,4                        7,8         8,2

KOK              23,5       22,3           22,9        23,2       22,5        22,9       22,3        22,5       22,0        22,4       22,0     23,4                      23,5       24,2

KESK            20,1       23,1           22,5        22,0       22,3        21,7       22,2        21,6       22,0        22,1       21,4     21,2                      21,6       20,7

RKP                 4,7         4,6             4,3          4,0         4,1          4,4         4,1          4,6         4,4          4,6         4,3       4,3                        4,4         4,1

KD                   4,2         4,9             4,7          4,3         4,7          4,5         4,4          4,3         4,8          4,1         4,0       4,8                        3,7         3,8

VIHR               8,9         8,5             9,8          9,9       10,0          9,9         9,6          9,7       10,1          9,7       10,0       9,7                        9,7       10,1

PERUSS         5,4         4,1             4,7          4,8         5,2          5,2         5,0          5,5         5,9          3,8         5,4       5,2                        6,3         7,1

MUU                3,2         2,3             1,1          1,0         1,2          1,3         1,7          1,7         2,1          2,6         2,8       2,4                        1,4         1,6

 

 

Huhtikuusta 2007 alkaen tulokset ovat perustuneet 2 900 -3 900 tehtyyn haastatteluun, paitsi lomakausina.

Heinäkuussa 2008 haastateltavia oli noin 2000.

*Elo-syys-lokakuussa 2008 mitattiin kunnallisvaalikannatusta. Marraskuusta 2008 lähtien on mitattu eduskuntavaalikannatusta.

 

 

 

 

 

PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT 2009  

 

                  kunn.     edusk.     Puoluekannatusarviot:                                                       

                      vaalit      vaalit         2009                                                                                                                                             

                      2008      2007        tammi1    tammi2 helmi maalis 1  maalis2  huhti       touko          kesä  heinä      elo          syys     loka     marras             joulu

                                                                                                                                                           

%                      %           %               %            %          %            %          %            %          %            %          %         %                          %          %               %                         %

SDP               21,2       21,4           20,0        19,9       19,6        20,9       21,4        21,6       20,9        19,4       19,3     20,5                      20,3       20,9           20,3                      20,9

VAS                 8,8         8,8             7,6          7,5         8,0          8,1         7,4          8,1         7,5          7,3         7,9       7,6                        8,0         7,8             8,5                        8,1

KOK              23,5       22,3           25,1        25,2       24,4        23,3       23,3        23,1       23,4        22,5       22,2     23,1                      22,4       23,1           23,1                      23,2

KESK            20,1       23,1           19,2        19,6       20,3        19,2       19,0        18,6       19,8        19,5       19,7     19,4                      20,4       19,9           20,1                      20,7

RKP                 4,7         4,6             4,4          4,3         4,2          4,0         3,5          4,2         3,4          4,2         4,3       3,8                        4,0         4,0             4,1                        4,4

KD                   4,2         4,9             4,0          3,9         3,7          3,9         3,9          4,1         3,8          4,5         4,8       4,0                        4,3         4,4             4,2                        4,3

VIHR               8,9         8,5           10,0        10,2       10,3        10,1       10,9        10,6       10,8        11,8       12,1     11,0                      11,0       11,2           10,6                      10,4

PERUSS         5,4         4,1             8,3          8,1         7,8          8,9         9,2          8,2         8,6          9,1         8,1       8,8                        7,8         7,3             7,7                        6,2

MUU                3,2         2,3             1,4          1,3         1,7          1,6         1,4          1,5         1,8          1,7         1,6       1,8                        1,8         1,4             1,4                        1,8

 

 

Tammi1:n haastattelut tehtiin 22.12.2008–15.1.2009, Tammi 2:n haastattelut tehtiin 7.1.–3.2.2009

Maalis 1:n haastattelut tehtiin 17.2.–12.3. Maalis 2:n haastattelut 9.3–2.4.2009

Huhtikuusta 2007 alkaen tulokset ovat perustuneet 2 900–3 900 tehtyyn haastatteluun lomakausia lukuun ottamatta.

 

 

PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT 2010  

 

                  kunn.     edusk.     Puoluekannatusarviot:                                                       

                      vaalit      vaalit         2010                                                                                                                                             

                      2008      2007        tammi     helmi     maalis      huhti       touko      kesä  heinä          elo         syys   loka            marras             joulu

                                                                                                                                                           

%                      %           %               %            %          %            %          %            %          %            %          %         %                          %          %                                

SDP               21,2       21,4           21,0        21,2       21,2        21,3       21,3        21,1       20,5        20,4       19,8     19,1                      18,4       18,1

VAS                 8,8         8,8             8,1          8,3         8,0          7,6         7,7          8,1         7,8          7,5         7,2       7,8                        7,9         8,1

KOK              23,5       22,3           23,2        23,6       22,9        22,7       23,0        21,9       23,0        22,8       21,9     21,7                      21,1       21,2

KESK            20,1       23,1           20,7        19,6       20,7        20,6       18,6        19,2       19,7        19,7       19,0     17,6                      18,6       18,8

RKP                 4,7         4,6             4,1          4,1         4,0          3,6         3,7          3,9         4,0          4,4         3,9       4,2                        4,0         3,4

KD                   4,2         4,9             4,6          4,3         4,3          4,8         4,2          4,2         4,3          3,9         4,4       4,6                        4,5         3,8

VIHR               8,9         8,5           10,1        10,4       10,4        10,3       10,3        10,6         9,5          9,2         9,9       9,7                        9,1         9,5

PERUSS         5,4         4,1             6,4          6,3         6,8          7,8         9,6          9,8       10,1        10,7       12,5     14,3                      14,9       15,3

MUU                3,2         2,3             1,8          2,2         1,7          1,3         1,6          1,2         1,1          1,4         1,4       1,0                        1,5         1,8

 

 

Huhtikuusta 2007 alkaen tulokset ovat perustuneet 2 900–3 900 tehtyyn haastatteluun pl. lomakaudet.

 

 


 

 

PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT 2011  

 

                  kunn.     edusk.     Puoluekannatusarviot:                                                       

                      vaalit      vaalit         2011                                                                                                                                             

                         2008   2011                I          II          III           IV           V                  VI         VII        VIII/IX IX/X      X/XI             XI         XII

                                                                                                                                                           

%                      %           %               %            %          %            %          %            %          %            %          %         %                          %          %                 

SDP               21,2       19,1           18,9        17,5       18,1        18,0       18,8        18,1       19,8        18,6       17,5     17,1                      17,6       16,4                 

VAS                 8,8         8,1             7,2          7,3         7,3          8,2         7,7          8,0         7,6          8,0         7,1       7,4                        7,0         8,5

KOK              23,5       20,4           20,4        20,9       20,1        21,2       21,5        21,2       21,4        23,7       24,1     24,4                      24,3       22,7

KESK            20,1       15,8           18,5        18,9       18,1        18,6       14,3        13,8       13,2        12,6       12,7     13,1                      13,9       16,2

RKP                 4,7         4,3             4,1          3,9         3,8          4,2         4,3          4,1         3,9          3,8         4,2       4,1                        4,1         3,9

KD                   4,2         4,0             3,8          4,2         4,6          4,2         3,8          3,1         3,4          3,6         3,2       3,7                        3,9         3,6

VIHR               8,9         7,3             9,2          8,5         9,0          9,0         7,6          7,2         7,4          7,4         8,3       7,7                        7,9         7,6

PERUSS         5,4       19,1           16,6        16,9       17,2        15,4       20,6        23,0       22,0        21,2       21,7     21,4                      19,9       19,9

MUU                3,2         2,0             1,3          1,9         1,8          1,2         1,4          1,5         1,3          1,3         1,2       1,1                        1,4         1,2

 

Huhtikuusta 2007 alkaen tulokset ovat perustuneet 2 900–3 900 tehtyyn haastatteluun pl. lomakaudet.

 

 

 

 

 

 

 

 

PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT 2012

 

 

 

Kunta- vaalit

Ek-vaalit

PUOLUEKANNATUSARVIOT 2012

 

2012

2011

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII*

IX*

X*

XI

XII

 

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

SDP

19,6

19,1

16,3

16,0

17,3

19,1

20,5

20,8

20,3

18,7

19,9

18,5

18,8

17,9

VAS

8,0

8,1

9,0

7,9

8,1

8,9

7,7

7,5

8,0

8,2

7,8

8,5

7,9

7,9

KOK

21,9

20,4

23,1

22,1

22,6

22,6

21,7

21,6

20,8

22,7

21,5

20,9

21,1

21,0

Kesk

18,7

15,8

15,6

17,7

16,7

16,4

16,7

16,5

15,5

16,6

15,9

17,3

18,0

17,8

RKP

4,7

4,3

3,8

4,1

3,5

3,7

3,7

3,9

4,4

4,3

4,3

3,9

4,1

4,3

KD

3,7

  4,0

4,1

3,5

3,7

3,2

3,6

3,7

3,7

3,2

3,2

4,0

3,6

3,4

Vihreät

8,5

  7,3

9,6

11,4

11,0

10,4

8,8

9,2

8,5

9,4

8,9

9,1

9,1

8,7

Peruss

12,3

19,1

17,4

16,1

15,8

14,1

15,9

15,6

17,5

15,8

17,2

15,3

16,0

18,0

Muu

2,6

  2,0

1,1

1,3

1,3

1,6

1,4

1,2

1,3

1,1

1,3

2,5

1,4

1,0

 

 

Huhtikuusta 2007 alkaen tulokset ovat perustuneet 2 900–3 900 tehtyyn haastatteluun pl. lomakaudet.

*Huom. Mittauksen kohteena kuntavaalikannatus.

 

 

 

 

 

 

 

PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT  2013

 

 

 

Kunta- vaalit

Ek-vaalit

PUOLUEKANNATUSARVIOT 2013

 

2012

2011

I

II**

III***

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

SDP

19,6

19,1

18,7

18,2

18,0

16,2

16,5

16,1

15,6

15,0

15,3

16,9

15,4

15,9

VAS

8,0

8,1

7,9

8,2

8,5

9,0

8,0

7,5

7,2

7,7

7,2

7,6

7,4

7,0

KOK

21,9

20,4

21,9

20,8

19,8

19,2

19,2

18,4

18,8

18,3

18,4

18,1

18,3

19,1

Kesk

18,7

15,8

17,1

17,2

18,3

19,4

21,7

21,5

22,8

23,8

22,6

23,2

24,1

23,9

RKP

4,7

4,3

3,9

4,3

4,1

4,2

4,1

4,0

4,4

3,8

3,9

3,9

4,1

3,8

KD

3,7

  4,0

3,1

3,2

3,1

3,2

3,8

3,5

3,6

2,8

3,3

3,5

3,2

3,1

Vihreät

8,5

  7,3

8,9

8,7

9,0

9,1

8,0

9,3

8,4

8,4

9,3

8,4

9,0

8,2

Peruss

12,3

19,1

17,7

18,1

18,4

18,6

17,4

18,6

18,0

19,3

18,8

17,4

17,2

17,4

Muu

2,6

  2,0

0,8

1,3

0,8

1,1

1,3

1,1

1,2

0,9

1,2

1,0

1,3

1,6

 

 

Huhtikuusta 2007 alkaen tulokset ovat perustuneet 2 900–3 900 tehtyyn haastatteluun pl. lomakaudet.

** Huom. 11.2.-7.3.2013

*** Huom. 11.-27.3.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT  2014

 

 

 

Kunta- vaalit

Ek-vaalit

PUOLUEKANNATUSARVIOT 2014

 

2012

2011

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

SDP

19,6

19,1

15,5

15,5

15,5

15,8

15,0

14,8

13,8

15,8

15,2

15,2

16,1

15,3

VAS

8,0

8,1

7,5

7,7

7,7

8,8

8,5

9,3

9,3

8,2

8,3

7,9

8,9

8,9

KOK

21,9

20,4

18,7

19,4

20,3

20,2

20,1

20,3

21,8

21,2

20,4

19,4

17,3

17,1

Kesk

18,7

15,8

23,6

22,8

20,9

21,0

19,5

19,5

20,9

21,3

23,3

25,5

26,7

26,8

RKP

4,7

4,3

3,8

4,2

4,3

4,1

4,4

4,2

3,9

3,7

4,6

3,6

4,0

3,7

KD

3,7

  4,0

3,7

3,4

3,5

3,7

3,2

3,8

3,4

3,4

3,0

2,7

3,3

3,9

Vihreät

8,5

  7,3

8,1

9,0

8,7

8,2

9,3

9,0

8,8

8,1

7,8

9,1

8,3

9,4

Peruss

12,3

19,1

17,8

16,9

17,8

17,6

18,9

17,9

16,4

17,1

16,6

15,1

14,3

13,3

Muu

2,6

  2,0

1,3

1,1

1,3

0,6

1,1

1,2

1,7

1,2

0,8

1,5

1,1

1,7

 

 

Huhtikuusta 2007 alkaen tulokset ovat perustuneet 2 900–3 900 tehtyyn haastatteluun pl. lomakaudet.

 

 


 

PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT 2015

 

 

 

Kunta- vaalit

Ek-vaalit

PUOLUEKANNATUSARVIOT 2015

 

2012

2011

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

SDP

19,6

19,1

17,2

16,8

16,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAS

8,0

8,1

8,2

8,8

8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOK

21,9

20,4

16,3

16,2

16,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesk

18,7

15,8

26,0

24,9

24,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RKP

4,7

4,3

4,2

4,0

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KD

3,7

  4,0

3,5

3,3

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vihreät

8,5

  7,3

8,3

8,8

8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peruss

12,3

19,1

14,8

15,4

14,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muu

2,6

  2,0

1,5

1,8

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huhtikuusta 2007 alkaen tulokset ovat perustuneet 2 900–3 900 tehtyyn haastatteluun pl. lomakaudet.