Hyppää sisältöön

Ville Niinistö haluaa korottaa turpeen verotusta

Vihreät aikoo esittää kehysriihessä veronkorotuksia turpeelle. Ympäristöministeri Ville Niinistö katsoo, että turvetuotannon vesistöpäästöihin pitää puuttua nykyistä tarkemmin. Hän arvioi myös, että turpeen energiakäyttö voi tulla kannattamattomaksi jo kymmenessä vuodessa.

Turpeennostoa. Kuva: YLE

Turpeen verotus on ehtinyt muuttua moneen kertaan. Vuonna 2005 turpeelta poistettiin valmistevero ja vuonna 2010 energiaveroksi säädettiin 1,9 euroa megawattitunnilta. Nyt ympäristöministeri Ville Niinistö arvioi, että jo kehysriihessä pitäisi sopia turpeen veronkorotuksista.

- Tästä varmasti keskustellaan. Pitää ensimmäiseksi löytää ne kaikkein epäoikeudenmukaisimmat rakenteet, joilla suositaan jotakin fossiilista polttoainetta ja turvetta, ja pyrkiä poistamaan niitä, hän linjaa.

Niinistö on aiemmin arvioinut, että energiaturpeen tuotanto voitaisiin ajaa alas 20 vuodessa. Nyt hän pohtii jo tahdin kiihdyttämistä.

- Kyllä se voidaan haluttaessa tehdä nopeamminkin jo sen takia, että jos turpeen energiakustannukset kasvavat voimakkaasti, niin silloin se ei ole taloudellisesti kannattavaa edes kymmenen vuoden päästä. Turpeesta pitäisi luopua hyvän sään aikana.

Valtiovarainministeriö esitti jo vuonna 2010 kaksi kertaa nykyistä suurempaa energiaveroa. Vapo on jatkuvasti vastustanut korotuksia. Keravan Energian toimitusjohtaja Jussi Lehto puolestaan katsoo, että turpeen hinnannousu saisi myös hakekauppiaat nostamaan tuotteensa hintaa.

- Sehän käytännössä tarkottaa sitä, että meidän polttoainekustannukset nousevat ja viime kädessä se nostaa täällä tuotetun energian hintaa, hän toteaa.

Verojen lisäksi ministeri aikoo puuttua turvesoiden laajennuksiin. Soiden luontoarvoja arvioidaan kuusiportaisella asteikolla. Vapo rauhoittaisi vain koskemattomat viitosluokan suot. Ympäristöministeri korostaa, että turvetuotanto pitäisi ohjata vain luontoarvoiltaan heikoimmille kakkos-, ykkös- ja 0-luokan soille, joten riitelyn piiriin jää huomattava määrä soita.

Päästöistä kiistellään

Myös soilta tulevista humus- ja kiintoainespäästöistä väitellään. Toistaiseksi Vapo viittaa tutkimuksiin, joissa päästöt katsotaan vähäisiksi verrattuna esimerkiksi maatalouteen.

- Turvealueiden päästöistä turvetuotannon osuus on 4 prosenttia eli yhdeksänkymmentä prosenttia tulee jostakin muualta. Kaikista kiintoainespäästöistä turvetuotanto vastaa 0,1 prosenttia. Tämä on Pöyryn tutkimusta, sanoo Vapon viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Ahti Martikainen.

Niinistön mukaan tuotannon kiintoainekuormitusta on aliarvioitu.

- On tiedossa, että kuormitus on suurempi kuin tähän mennessä mittauksissa on tullut esille, hän sanoo.

Entistä parempia mittausmenetelmiä kokeillaan parhaillaan Keski-Suomessa toteutettavassa ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön TASO-hankkeessa. Hankkeen koordinaattori Päivi Saari Keski-Suomen ELY-keskuksesta arvioi, että nykyisillä seurantamenetelmillä ei päästä kiinni vesistöhaittoihin, jotka ranta-asukkaat kuitenkin huomaavat.

- Liettymishaittaa on hyvin vaikea mitata. Vesinäytteet otetaan tietystä syvyydestä, joten koko vesimassassa kulkeutuva aines ei näy.

.
.