Hyppää sisältöön

Yksityinen parkkisakotus on taas kaaoksessa

Yksityinen parkkisakotus on jälleen kriisissä. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on tyrmännyt korkeimman oikeuden vuosi sitten tekemät parkkisakkolinjaukset.

Mies laittaa sakkolappua pyyhkimen alle.
Kiistely yksityisistä parkkisakoista jatkuu kivaana. Lakiesitys yksityisestä pysäköinninvalvonnasta on kaatumassa eduskunnassa, koska perustuslakivaliokunnan mielestä yksityiset valvontamaksut ovat perustuslain vastaisia.

Kiistely yksityisistä parkkisakoista jatkuu kiivaana. Eduskunnan käsiteltävänä parhaillaan oleva lakiesitys yksityisestä pysäköinninvalvonnasta on kaatumassa, koska perustuslakivaliokunnan mukaan niin sanotut yksityisoikeudelliset valvontamaksut ovat perustuslain vastaisia.

Korkein oikeus katsoi vuosi sitten, että maanomistajan valtuuttama pysäköintivalvontayhtiö saa kirjoittaa yksityisoikeudellisia valvontamaksuja, kunhan asiasta varoitetaan kyltissä. Tekstiksi riittää: "Yksityisalue. Pysäköinti sallittu merkityille paikoille pysäköintiluvan saaneille. Ehtojen vastaisesta pysäköinnistä veloitetaan valvontamaksua 40 €. Pysäköimällä hyväksyt ehdot."

Korkeimman oikeuden mukaan maanomistajan ja pysäköitsijän välille oli syntynyt niin sanottu reaalisopimus. Valvontamaksu on korkeimman oikeuden mielestä siviilioikeudellinen sopimussakko.

Korkein oikeus sai korvilleen

Perustuslakivaliokunta toteaa mietinnössään, että yksityiseen pysäköinninvalvontaan liittyy perustuslain 124 §:ssä tarkoitetun julkisen hallintotehtävän piirteitä ja että käytännössä tuo toiminta rinnastuu monin tavoin julkiseen pysäköinninvalvontaan.

Valiokunta muistuttaa, että perustuslain mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.

Yksityinen pysäköinninvalvonta nykylaajuudessa voidaan valiokunnan mielestä toteuttaa vain perustuslainsäätämisjärjestyksessä.

Perustuslakivaliokunta ylin auktoriteetti

Yleisen oikeustieteen professori ja akatemiaprofessori Kaarlo Tuori Helsingin yliopistosta pitää käsillä olevaa tilannetta omaperäisenä ja ainutlaatuisena.

- Korkeimman oikeuden ratkaisun ja tämän tuoreen perustuslakivaliokunnan kannanoton välillä on selvä ristiriita.

Kumpaa kansalaisten tulisi sitten uskoa, korkeinta oikeutta vai eduskunnan perustuslakivaliokuntaa?

- Itse lähden ainakin valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta siitä, että perustuslain tulkintakysymyksissä perustuslakivaliokunta on se ylin auktoriteetti.

Edessä tuomionpurku?

Useat oikeusoppineet pohtivat, pitäisikö korkeimman oikeuden - nyt perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen - purkaa vuoden takainen parkkisakkopäätöksensä.

- Korkein oikeus voi oma-aloitteisestikin purkaa päätöksiään. Se on toki harvinaista, professori Tuori kertoo.

- Ja tietysti myös kyseisessä jutussa asianosaisena olleilla henkilöillä on oikeus hakea purkua.

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta uumoilee, että purkuhakemus saattaisi kannattaa.

- Tilanne on nyt sellainen, että se henkilö, joka aikoinaan vei valvontamaksunsa korkeimpaan oikeuteen, voisi kyllä perustellusti hakea tuomion purkua.

Ilmassa kapinahenkeä

Ilmassa on kansalaiskapinan henkeä. Professori Matti Tolvanen ei aio maksaa yksityistä parkkisakkoa - jos sattuisi sellaisen joskus saamaan.

- En ole tietysti mikään muita yllyttämään, mutta sanon, että itse en maksaisi.

- Pysäköintimaksut täytyy yksityiselläkin paikalla tietysti maksaa, se on päivän selvää. Kysymys on nyt vain siitä, kuka saa määrätä sanktiomaksuja.

Professori Kaarlo Tuori puolestaan povaa parkkisakkoyhtiöille mielenkiintoista tulevaisuutta.

- Kyllä tässä tenkkapoon paikka on.