Hyvinvointierot jatkavat kasvuaan

Valtaosa väestöstä voi entistä paremmin, mutta silti yli puoli miljoonaa suomalaista elää EU:n köyhyysriskirajan alapuolella, kertoo Stakesin tutkimus.

Heidän tulonsa ovat alle 60 prosenttia siitä, mitä keskivertosuomalainen ansaitsee. Köyhyysriski on kasvanut monilapsisissa perheissä, yksinhuoltajaperheissä sekä perheissä, joissa on pieniä lapsia.

Hyvinvointierot ovat selviä etenkin työssä käyvien ja työttömien välillä. Työllisten hyvinvointia ovat lisänneet ansiotason nousu ja veronalennukset. Etenkin perheet, joissa on kaksi korkeasti koulutettua työssä käyvää vanhempaa, ovat pärjänneet hyvin.

Työttömät eivät ole veronalennuksista ja ansiotason noususta hyötyneet. Lisäksi vähimmäisetuuksien reaaliarvon kasvu on jäänyt palkkatason kehityksestä jälkeen.

Suomalaisten hyvinvointi 2006 -tutkimuksessa arvioidaan, että nykypolitiikan linjauksilla köyhyys jatkaa yhä lisääntymistään.