Itsehoitolääkkeet halutaan kauppojen hyllyille

Päivittäistavarakauppa ry (PTY) haluaa vapauttaa reseptivapaiden lääkkeiden myynnin vähittäiskaupalle. PTY:n mukaan niin sanottujen itsehoitolääkkeiden myynti kaupoissa parantaisi asiakaspalvelua ja laskisi lääkkeiden hintoja. Suomen Farmasialiitto vastustaa ajatusta.

Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan reseptivapaiden lääkkeiden myynnin vapauttaminen säästäisi kuluttajien aikaa, kun lääkkeitä voisi hankkia ruokaostosten yhteydessä. PTY väittää, että kuluttajat hyötyisivät myös lääkkeiden hintojen laskusta kilpailun myötä. PTY pohjaa väitteensä Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA:lta tilaamaansa selvitykseen.

Päivittäistavarakauppa ry järjesti tiistaina kuulemistilaisuuden, jonka tarkoituksena oli saada aikaan keskustelua reseptivapaiden lääkkeiden vähittäismyynnistä sekä kuulla eri osapuolten näkemyksiä aiheesta. Tilaisuudessa muun muassa Suomen Farmasialiitto vastusti reseptivapaiden lääkkeiden myynnin vapauttamista jyrkästi.

Myynnin vapauttamisessa terveysriskejä

Suomen Farmasialiiton mukaan reseptivapaiden lääkkeiden käyttöön ilman asiantuntevaa opastusta liittyy monia riskejä. Itselääkinnällä saatetaan peittää vakavan, hoitoa vaativan taudin oireita, mikä voi pitkittää hoitoon hakeutumista. Liiton mukaan lääkkeiden myynnissä tarvitaan asiantuntemusta, jos tietty itsehoitolääke ei olekaan sopiva muiden lääkkeiden kanssa. Asiantuntemuksella voidaan myös estää lääkkeiden väärinkäyttöä.

Farmasialiitto tyrmää myös väitteet, että kaupan vapauttaminen alentaisi lääkkeiden hintaa. Liiton mukaan reseptivapaiden lääkkeiden myymisestä kaupoissa seuraisi kuluttajille vain minimaaliset säästöt.

PTY:n tavoitteena on, että reseptivapaiden lääkkeiden myynnin salliminen vähittäiskaupassa kirjataan seuraavaan hallitusohjelmaan 2011–2015.

- Tilaisuudessa vahvistui käsitys, että puolueet eivät ole vielä muodostaneet kantaansa reseptivapaiden lääkkeiden myynnistä. Meidän tulisi seurata nyt Ruotsissa viime marraskuussa voimaan tulleen lääkejakelu-uudistuksen vaikutuksia, PTY:n toimitusjohtaja Osmo Laine toteaa.

Farmasialiiton mukaan suurimmat säästöt yhteiskunnalle ja kuluttajille tuo itsehoitolääkkeisiin liittyvän neuvonnan kehittäminen ja lääkkeiden järkevä käyttö.