Hyppää sisältöön

Joka kahdestoista lapsi tarvitsee lastensuojelun apua

Yhä useampi lapsi on lastensuojelun asiakas suurimmissa kaupungeissa. Keskimäärin yli kahdeksan prosenttia ja Vantaalla jopa useampi kuin joka kymmenes kaikista lapsista ja nuorista on lastensuojelun asiakkaita. Lisäksi lastensuojelun asiakasmäärät ovat yhä kasvussa useimmissa suurista kaupungeista.

Kuva: YLE / Kirsi Karppinen

Kuuden suurimman kaupungin tilastoista selviää, että kaikkiaan lastensuojelun asiakkaiden määrä kasvoi viime vuonna keskimäärin yli 10 prosenttia edellisvuodesta. Vantaalla asiakasmäärän kasvu oli suurinta, yli 20 prosenttia ja Tampereella pienintä, alle kaksi prosenttia.

Sosiaalityöntekijöiden mukaan osa kasvusta johtuu siitä, että lastensuojeluilmoituksen tekemisen kynnys madaltui kohta kolme vuotta voimassa olleen uuden lastensuojelulain myötä. Tämä ei kuitenkaan monessakaan kaupungissa selitä kaikkea kasvua. Erityisen huolissaan sosiaalityöntekijät ovat teini-ikäisten asiakkaiden ja kiireellisten sijoitusten yleistymisestä.

- Esimerkiksi varhainen päihteidenkäyttö on selvästi lisääntynyt. Emme kuitenkaan halua ajatella, että alaikäinen on päihdeongelmainen, vaan että hän oireilee päihteillä esimerkiksi koti- tai koulutilannetta, kertoo Espoon lastensuojelupalveluiden päällikkö Merja Nikitin.

Kodin ulkopuolisten sijoitusten määrä ei ole kasvanut yhtä nopeasti

Positiivista luvuissa on se, että monissa kaupungeissa kasvu on painottunut avohuollon tukitoimiin sijoitusten sijaan. Keskimäärin kuudessa kaupungissa avohuollon asiakkaiden määrä kasvoi noin 13 prosenttia, kun kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä kasvoi vain kaksi prosenttia. Avohuollon tukitoimena apua tarvitseva perhe saa kaupungista riippuen esimerkiksi tukihenkilön tai apua lastenhoitoon.

Oulussa asiakasmääriä on saatu näin jopa laskuun tänä vuonna.

- Me rakennamme täällä kovasti moniammatillista yhteistyötä ylisektorisesti siten, että mielenterveyspalvelut ja päihdehuolto ovat mukana näissä lastensuojeluprosesseissa hyvin varhaisesta vaiheesta lähtien, kertoo Oulun lastensuojelun palvelupäällikkö Siskomaija Pirilä.

Lisäksi asiakassuunnitelmien ja tilannearvioiden tekemiseen lakisääteisessä ajassa on kiinnitetty Oulussa huomiota tehostetusti tämän vuoden ajan.

Useimmissa kaupungeissa työ ei kuitenkaan näytä loppuvan tekemällä. Ainakin Turusta, Espoosta ja Helsingistä arvioidaan, että asiakkaiden määrä jatkaa kasvuaan.

- Kyllä se trendi on ihan sama. Sillä lailla tietenkin se on valitettavaa, koska se kertoo myöskin siitä että lasten ja nuorten perheiden hätää on, sanoo Helsingin perhekeskustoiminnan päällikkö Sisko Lounatvuori.

.
.