Hyppää sisältöön

Paheneva pula vedestä haittaa monia suuryrityksiä

Joka viides paljon vettä kuluttavista kansainvälisestä suuryrityksestä kärsii vesipulasta, kertoo tuore tutkimus. Yhtiöt huomioivat veden saatavuuteen liittyvät ongelmat toiminnassaan yllättävän hyvin.

Puolueeton, ilmastonmuutokseen liittyvää tietoa yrityksille keräävä tutkimusjärjestö Carbon Disclosure Project on lähettänyt kyselyn runsaalle 300 eniten vettä käyttävälle teollisuusyritykselle. Vastauksia saatiin noin 150:ltä yritykseltä.

Vastanneista 39 prosenttia kertoi kokevansa jo nyt toimintaansa haittaavaa vesipulaa. Tätäkin useampi odotti kohtaavansa veden puutetta seuraavan viiden vuoden aikana.

Eniten vesipulasta kärsivät elintarvike-, tupakka-, metalli- ja kaivosyritykset. Vesipulan ohella yritysten huolenaiheita olivat saastuttamisesta aiheutuvat oikeusjutut ja niissä määrättävät sakkomaksut.

Järjestön tutkijat hämmästyivät, miten valveutuneita yritykset olivat veden saatavuuteen liittyvistä riskeistä. 96 prosenttia vastaajista olivat tietoisia riskeistä ja kahdella kolmasosalla oli johtoportaassaan henkilö, jonka vastuualueeseen kuului juuri veden saatavuudesta huolehtiminen.

Vesipulaa aiheuttavat liian suuri kulutus, ilmastonmuutoksesta aiheutuva sateisuuden alueittainen väheneminen sekä vesivarojen saastuminen.

Tutkimuksesta kertoo brittiläinen Guardian-lehti.

.
.