Hyppää sisältöön

Suomenruotsalaiset: Hätätiedote oli laiton

Suomenruotsalaisten etuja valvovan Folktingetin mukaan viime viikon perjantaina Abloyn tehdaspalosta annettu hätätiedote rikkoi lakia, koska se julkaistiin vain suomeksi.

Järjestö on jättänyt liikenne- ja viestintäministeriölle kirjelmän, jossa se vaatii ministeriötä selvittämään, miksi tiedotetta ei julkaistu myös ruotsiksi.

Folktinget huomauttaa, että kielilain mukaan kaikki valtakunnalliset hätätiedotteet on julkaistava sekä suomeksi että ruotsiksi riippumatta siitä, mitä maantieteellistä aluetta ne koskevat. Järjestö painottaa, että hätätiedotteen laatimisesta molemmilla kotimaisilla kielillä vastaa viranomainen ja viime kädessä vastuu on liikenne- ja viestintäministeriöllä.

Ruotsinkielisillä tiedotusvälineillä tai hätätiedotteen julkaisevalla Yleisradiolla ei ole valtuuksia itse kajota hätätiedotteen tekstiin tai kääntää sitä ruotsiksi.

Folktinget eli Suomenruotsalaiset kansankäräjät osallistuu lakien valmistelutyöhön Suomessa ja antaa viranomaisille lausuntoja ruotsinkielistä väestöä koskevissa asioissa.