Hyppää sisältöön

Saamen kieli pakolliseksi Norjan kouluissa

Saamen kielen opetus tulee pakolliseksi Norjan peruskouluissa. Norjan saamelaiskäräjien aloitteesta kaikki seitsemäsluokkalaiset opiskelevat saamelaisia aakkosia kuluvasta lukukaudesta alkaen. Samalla koko peruskoulun opetussuunnitelma uudistetaan.

Saame kuuluu Norjan virallisiin kieliin, joten kaikkien seitsemäsluokkalaisten halutaan oppivan edes saamelaiset aakkoset. Lisäksi heille opetetaan saamen kielen lausumista. Norjan muut viralliset kielet ovat kirjanorja ja uusnorja.

Muutos on otettu vastaan ristiriitaisin tuntein. Edes kaikki saamelaiset eivät kannata muutosta.

Norjan yleisradioyhtiön NRK:n puhuttama saamen kielen amanuenssi Odd Mathis Hætta pelkää, että uudistus voi aiheuttaa vastarintaa kouluissa. Hänen mielestään saamea aletaan opettaa pelkästään poliittisista syistä, eikä uudistus välttämättä lisää ymmärrystä saamelaisten kulttuuria kohtaan.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Aili Keskitalo taas uskoo, että muutos sujuu kivuttomasti ja on hyväksi saamelaisille.

- Kyse on vain kirjainten ja ääntämyksen opettelemisesta. Uskon, että oppilaat ovat luonnostaan uteliaita ja innostuneita, Keskitalo sanoo NRK:n haastattelussa.

Suomen saamelaiskäräjien koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari pitää Norjan uudistusta tervetulleena.

- Norjan opetussuunnitelmassa kaikilla oppiaineilla on saamelaista kulttuuria koskevat sisällöt. Nyt norjan kielen tunneilla täytyy opettaa myös saamen kielen aakkosia ja ääntämystä. Kysymys ei ole varsinaisesta kielenopetuksesta, vaan yleissivistyksestä, Aikio-Puoskari selventää.

Saamelaisia sorrettiin pitkään Norjan saamelaisia asuu etenkin kuudessa pohjoisessa kunnassa. Heidän määrästään ei ole tarkkoja tietoja, mutta heitä lienee 60 000 - 100 000. Saamelaisia asuu myös Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä, mutta ei edes yhteensä niin paljon kuin Norjassa. Norjassa ehdittiin pitkään sortaa saamelaisvähemmistöä, ja 1880-luvulta lähtien norjalaistamispolitiikka tiukkeni ohjelmalliseksi. Suhtautuminen alkoi hitaasti muuttua 1930-luvulta lähtien. Nykyään valtio on muun muassa perustanut säätiön tukemaan saamen kieltä ja saamelaista kulttuuria. Lisäksi saamen kieli on pohjoisessa tasavertainen norjan kanssa ja saamenkieliset lapset saavat opetusta omalla äidinkielellään. Myös Suomessa saamen kieli voi peruskoulussa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa olla opetuskieli tai oppiaine. Saamelaisten kotiseutualueella asuvien saamenkielisten oppilaiden opetus pitää antaa pääosin saameksi. Lapin radio, NRK, YLE24, Radion kulttuuriuutiset