Hyppää sisältöön

Kunnille menoja opetussuunnitelmasta

Peruskoulujen uusi opetussuunnitelma on lisännyt opetuksen kustannuksia,selviää Kuntaliiton tekemästä kyselystä.

Lisäkustannuksia on koitunut mm. oppimateriaalien hankinnan, opettajien täydennyskoulutuksen, opetustilojen rakentamisen ja uusien opettajavirkojen vuoksi.

Oppikirjahankintamenojen kasvu on ollut noin 25 euroa oppilasta kohden. Opetusmateriaalihankinnoista ja opettajien lisäkoulutuksesta on puolestaan tullut kunnille noin 38 euron lisäkustannukset oppilasta kohden.

Kuntaliiton tekemään kyselyyn vastasi 114 kuntaa.

Opetussuunnitelma käytössä koko Suomessa Uusi opetussuunnitelma on ollut käytössä kaikissa Suomen kunnissa viimeistään elokuun alusta lähtien. Opetussuunnitelmauudistus lisäsi uusia oppiaineita. Uudistus myös muutti mm. joidenkin aineiden tuntimääriä ja määritti aikaisempaa yksityiskohtaisemmin oppisisällöt. Uusi opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamaan normiin. YLE24