Hyppää sisältöön

Kuluttajariitojen ratkaisuksi ryhmäkanne?

Hallitus esittää ryhmäkanteen käyttöönottoa laajoja ihmisryhmiä koskevissa kuluttaja-asioissa.

Riita-asian käsitteleminen ryhmäkanteena edellyttäisi, että usealla henkilöllä on samaa vastaajaa koskeva, samoihin tai samankaltaisiin seikkoihin perustuva vaatimus.

Ryhmäkanteeseen osallistuminen edellyttäisi ilmoittautumista ryhmän jäseneksi. Kanteesta ilmoitettaisiin esim. lehdessä tai Internetissä.

Kanteen nostaisi kuluttaja-asiamies, joka toimisi myös ryhmän edustajana. Tällä varmistettaisiin se, ettei kanteita nostettaisi vahingoittamistarkoituksessa.

Oikeusministeriön mukaan uudistuksella saatettaisiin oikeusjärjestelmän piiriin sellaiset suurta joukkoa koskevat vaatimukset, joita ei tällä hetkellä esimerkiksi kustannusten vuoksi viedä tuomioistuimen tutkittavaksi.

Ryhmäkannelain piiriin eivät kuuluisi osakeanteja koskevat kuluttajariidat, sillä lain ulkopuolelle jätettäisiin arvopaperin liikkeellelaskijan sekä julkisen ostotarjouksen tekijän menettelyä koskevat asiat.

Hallitus sopi lakiesityksen sisällöstä torstaina. Presidentin on määrä antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

YLE24