Hyppää sisältöön

Hirvenmetsästys käyntiin

Hirvenmetsästys on alkanut lauantaina. Jahtiin osallistuu yli 100 000 metsästäjää.

Riistanhoitopiirit ovat myöntäneet koko maahan lähes 66 000 pyyntilupaa. Hirviä kaadettaneen 76 000 - 80 000. Yhdellä pyyntiluvalla voi kaataa yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa. Viime vuonna hirviä kaadettiin 74 000. Saaliista yli puolet saadaan hirvikoirien avulla. Hirvikoirien määrä metsästysseuroissa on kasvanut voimakkaasti 2000-luvulla. Koirien käytön lisääntymisen taustalla on tehostunut jalostus, joka takaa lähes varmat saaliit. Metsästys, syksyn pimeys, hirvien kiima-aika ja hirvien siirtyminen talvilaitumille lisäävät merkittävästi hirvikolaririskiä teillä, muistuttaa Metsästäjäin keskusjärjestö. Metsästyksen painopiste on Pohjois-Suomessa. Jahtikausi päättyy 15. joulukuuta. Myös peuranmetsästys alkoi lauantaina. Valkohäntäpeuran pyyntilupia on myönnetty ennätykselliset 22 500, metsäpeuran lupia 147 ja kuusipeuran lupia 241. Peuroja voi metsästää tammikuun loppuun asti. YLE24