Hyppää sisältöön

Moni köyhä jää ilman sosiaaliapua

Yhä useampi köyhä ei saa tarvitsemaansa sosiaaliapua. Vajaaseen tukeen tai sen puuttumiseen johtaa monesti suurten kuntien käytäntö, jossa anomuksen joutuu täyttämään kirjallisesti ilman virkailijan apua.

Kuntien jatkuva säästäminen sosiaalipalveluissa on saanut Sosiaaliasiamies-yhdistyksen vaatimaan perusturvan takaavaa rikoslakia. Sillä rangaistaisiin päättäjiä, jotka esimerkiksi tahallaan varaavat kunnan sosiaalibudjettiin liian vähän rahaa.

Sosiaalivirkailijan puheillepääsy on usein kohtuuttoman vaikeaa, varsinkin suurissa kaupungeissa. Omiin asioihin perehtynyttä ihmistä on vaikea saada edes puhelimeen.

Helsingin sosiaaliasiamiehen selvitys siitä, mitä asiakkaat kertovat, näyttää sen, että tuiki tarpeellisia rahoja tai apua voi jäädä saamatta. Tämä on ajanut yhä isomman joukon leipäjonoihin.

- Eräs asiakas toi esille puhelinkeskustelun aikana, ettei hän enää jaksaisi työstää toimeentulotukihakemuksia ikänsä vuoksi. Kotikäyntejä todettiin tehtävän vain muutossosiaalityön asiakkaiden luo. Eikä vanhuksilla ollut mahdollisuuksia muutossosiaalityön asiakkaiksi, kertoo Helsingin sosiaaliasiamies, maan sosiaaliasiamiesyhdistyksen puheenjohtaja Lilli Autti.

Autti pohtii, että syvennetäänkö tällaisella tukikäytännöllä ihmisten köyhyyttä.

- Kirjallisessa käsittelyssä useimmiten niitä ongelmia jää huomaamatta, Ja tietysti myös semmonen kiristynyt myöntämiskäytäntökin ohjaa siihen, että asikkaiden elämäntilanteet periaaatteessa ei parane, vaan ne voi syventyä. Sitä on toitotettu joka tuutista, että rahaa on vaikka kuinka paljon. Ikävä huomata, että silloin kun oli lama-aika niin ihmisten näihin ongelmiin ja perustarpeisiin pystyttyttiin vastaamaan paremmin, kun nyt kun ollaan paljon rikkaampia.

Eduskunnan oikeusasiamies on useasti todennut, että jos virkamiehet tai poliittiset päättäjät tahallaan varaavat liian vähän rahaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, he syyllistyvät perustuslain vastaiseen menettelyyn.

Sosiaaliasiamies Lilli Autti sanoo, että nyt rikoslakiin olisi saatava ympäristörikoksen kaltainen nimeke: perusturvarikos.