Sosiaalialalle kaivataan lisää väkeä

Ikääntyvää Eurooppaa uhkaa pula sosiaalialan työntekijöistä. Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö vaatii Euroopan maita toimimaan nopeasti, jotta väestön ikääntyessä ei tule pulaa pätevistä sosiaalityöntekijöistä.

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön selvityksen mukaan sosiaalialan työntekijöiden vaihtuvuus kasvaa heikkojen työolojen ja suppeiden uranäkymien vuoksi. Lisäksi alalle hakeutuu suhteellisen vähän nuoria.

Selvityksen perusteella tehdyssä raportissa suositellaan alan imagon ja palkkauksen parantamista, maahanmuuttajien houkuttelemista alalle, paremman sukupuoli- ja ikäjakauman edistämistä ja työolosuhteiden parantamista.

Euroopan koko työvoimasta noin kymmenen prosenttia työskentelee sosiaalialalla.

Euroopan työ- ja elinolojen kehittämissäätiö, Työterveyslaitos ja Stakes pohtivat kaksipäiväisessä konferenssissaan Helsingissä hoitotyön ja hyvinvointipalveluiden asemaa EU-maissa. Maanantaina alkaneessa kokouksessa puidaan myös hoitosektorin tulevaisuutta työllisyyden näkökulmasta.

Kokouksen perusteella Euroopan päättäjille kootaan suosituksia seuraaviksi 5 - 10 vuodeksi.

YLE24