Asenne tv-maksuun entistä myönteisempi

Suomalaisista 56 prosenttia katsoo, että tv-maksu on hyväksyttävämpi rahoitusmuoto kuin mainostulot tai valtion budjettirahoitus. Vuosi sitten samaa mieltä oli 43 prosenttia. Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta myös tietää, että tv-lupamaksu on YLEn ohjelmien tärkein rahoitusmuoto.

Tiedot selviävät YLEn vuoden 2006 mielikuvatutkimuksesta. Tutkimukseen haastateltiin tuhatta yli 15-vuotiasta suomalaista ja se tehdään vuosittain.

83 prosenttia suomalaisista on vähintään melko tyytyväisiä YLEn ohjelmiin ja palveluihin. Tulos on sama kuin vuonna 2005. Nuorimpien haastateltujen tyytyväisyys on kasvanut 33:sta 42:ään prosenttiin. Yli 60-vuotiaitten tyytyväisyys sen sijaan on laskenut. Kokonaistyytyväisimpiä ovat 30 - 44-vuotiaat.

Julkisen palvelun tehtävät koettiin erittäin tärkeiksi. Niitä pitivät kokonaisuutena melko tärkeänä 97 prosenttia. Parhaiten YLE onnistuu suurissa kansainvälisissä urheilulähetyksissä ja heikoimmin maahanmuuttajille suunnatuissa ohjelmissa.

YLE on myös selvä ykkönen mediatoimijoiden brändimielikuvissa. YLE on edelleen selvästi muita edellä suomalaisuudessa, luotettavuudessa, ammattitaitoisuudessa, riippumattomuudessa ja vetovoimaisuudessa. Myös YLEn monipuolisuuden koettiin lisääntyneen.

Toimitusjohtaja Mikael Jungner on tyytyväinen tutkimustuloksiin.

- Positiivisen muutoksen tekee erityisen arvokkaaksi se, että samaan aikaan YLEn tappio on puolitettu, Jungner sanoo.