EY-tuomioistuin: Äitiysloma saa vaikuttaa palkkaan

EY-tuomioistuin on päättänyt, että naiselle saa maksaa samasta työstä vähemmän palkkaa työuran pituuteen vedoten.

Aamulehti kirjoittaa päätöksen tarkoittavan sitä, että äitiysloma tai hoitovapaa on hyväksyttävä syy alemmalle palkalle.

Tuomioistuimen ennakkopäätös syntyi jutussa, jossa englantilainen terveystarkastaja Bernadette Cadman nosti kanteen työnantajaansa vastaan. Hän huomasi mieskollegojensa saavan samasta työstä huomattavastikin suurempaa palkkaa.

Cadman perusteli kannetta sillä, että naisten työura on yleensä lyhyempi raskauksien ja äitiyslomien takia. Tuomioistuimen mielestä peruste ei kuitenkaan ole pätevä.

Aamulehden haastattelema EU-parlamentin tasa-arvovaliokunnan jäsen Anneli Jäätteenmäki pahoittelee päätöstä. Käytännössä tuomioistuin ratkaisi nyt hänen mukaansa, että jokainen lapsi pudottaa naisen palkkaa.

Jäätteenmäki sanoo, että direktiivien sanamuodot on nyt nostettava keskusteluun ja ne on kirjoitettava uudestaan.

Tasa-arvoasioista vastaavan komissaarin Vladimir Spidlan tiedottaja sanoo tapaukseen liittyen, että tuomioistuimen tulkinta voi johtaa kasvavaan palkkatasa-arvoon. Komissio esitti tuomioistuimelle, että jos työnantaja käyttää uran pituutta syynä palkkauksessa, se pitäisi erikseen perustella.