Liika kalkki syynä Kemijärven kalakuolemaan?

Kemijärvellä Saarennputaan Lohen kalanviljelylaitoksella keskiviikkona sattuneen kalakuoleman syyksi arvellaan liian suuren kalkkimäärän joutumista altaaseen. Tutkimuksissa on selvinnyt, että veden pH-arvo on koholla.

Kalankasvatusta valvovan Lapin ympäristökeskuksen ylitarkastaja Marko Kiviniemi sanoo, että altaassa tehtyjen mittausten mukaan altaan veden pH-arvo nousi kaloille haitallisiin lukemiin ja tappoi kalat. Kiviniemi arvioi, että ilmeisesti puhdistuskalkkia on laitettu liikaa altaaseen.

Myös Lapin Vesitutkimus Oy:n toimitusjohtaja Olli Salo arvelee, että todennäköisesti altaaseen on mennyt liikaa kalkkia. Salon mukaan vielä ei kuitenkaan voida varmasti sanoa, joutuiko kalkin mukana altaaseen myös jotakin vierasta kemikaalia.

Sekä Kiviniemi että Salo toteavat, että keskiviikkoiltainen onnettomuus ei aiheuta ei vaaraa Kemijoen vesistölle.

- Altaan putken suulta Kemijoesta otetun vesinäytteen pH-arvo on vain hiukan koholla, Salo toteaa.

Kemijärven kaupungin elintarvikevalvonnan mukaan Saarenputaan Lohen kala-altaalta esimerkiksi keskiviikkona ostettuja kaloja voi syödä turvallisesti.

Kiviniemen mukaan altaasta otettavista vesinäytteistä suljetaan kuitenkin pois kalatautien myös mahdollisuus.

Kiviniemen mukaan näin massiiviset kalakuolemat ovat hyvin harvinaisia.

Yritykselle isot vahingot Saarenputaan Lohi Ky:n mukaan kalakuolema aiheuttaa yritykselle kymmenien tuhansien eurojen vahingot. Onnettomuus tuhosi jopa 17 000 kiloa kirjolohia ja siikoja eli merkittävän osan kalanviljelylaitoksen kesän tuotannosta, sanoo toimitusjohtaja Markku Lassila. - Me desinfioimme altaat joka vuosi ja samalla tavalla olemme tehneet useampana vuonna perätysten. Ongelmat ilmenivät vain tässä yhdessä altaassa. Lassilan mukaan altaiden puhdistaminen kalkilla on normaali toimenpide laitoksella. Yrittäjällä ei ollut vakuutusta onnettomuuden varalle.