Kuvaohjelmien ikärajaluokituksiin myös 13 vuoden ikäraja

Lakia kuvaohjelmien tarkastamisesta ehdotetaan muutettavaksi lisäämällä ikärajaluokitukseen 13 vuoden ikäraja.

Lisäksi kuvaohjelmiin tai niiden yhteyteen on tehtävä selvä merkintä, josta ilmenee ikärajasuositus tarkastamattomalle vuorovaikutteiselle kuvaohjelmalle, kuten pelille.

Hallitus päätti asiaa koskevan lakiehdotuksen sisällöstä torstaina. Lain voimaantuloa odotetaan vuoden 2007 alkuun.

Aiemmin kuvaohjelmien tarkastuksessa käytössä ovat olleet 18, 15, 11 ja 7 vuoden ikärajat. Ikävuosien 11 ja 15 väli on tähän asti aiheuttanut ongelmia, sillä näiden ikävuosien väliin mahtuu eri kehitysvaiheessa olevia lapsia.

Lisäksi kuvaohjelmalakiin lisättäisiin uusi säännös, jonka mukaan Valtion elokuvatarkastamolla olisi oikeus tehdä tarkastuksia levittäjien toimitiloissa kuvaohjelmien lainmukaisten merkintöjen varmistamiseksi.

Jälkivalvonnan tehostamisella pyritään tarkastustoiminnan lastensuojelullisten tavoitteiden turvaamiseen ja rikoslain vastaisen aineiston levityksen ehkäisemiseen.