Kotitalouksien jätemäärä lisääntynyt

Kotitalouksien jätemäärät kasvoivat lähes kymmenen prosenttia vuosien 1997 ja 2003 välillä, kertoo Suomen ympäristökeskus.

Samaan aikaan kokonaisjätemäärä Suomessa kuitenkin hieman laski, koska kaivostoiminnan kivimäärät vähentyivät.

Suomen talouden jätevirtojen tilinpitojärjestelmän mukaan kotitalouksissa syntyy kiinteitä jätteitä vuosittain noin 1,4 miljoona tonnia eli 270 kiloa henkeä kohti. Kaatopaikalle kotitalousjätettä päätyy noin 0,9 miljoonaa tonnia.

Yhteensä jätteitä syntyy Suomessa noin 55 miljoonaa tonnia eli runsaat 10 tonnia asukasta kohti vuodessa. Jätteistä yli puolet on kaivostoiminnan ja rakentamisen kivi- ja maa-aineksia.

Kaatopaikoille ja läjitysalueille päätyy yhteensä 34 miljoonaa tonnia jätettä. Jätteiden määrän huippulukema saavutettiin vuonna 1999, jolloin Suomessa tuotettiin 59 miljoonaa tonnia jätettä.