Tutkimus: Masennuspotilaiden hoidon seuranta ontuu

Vakavaa masennusta sairastavien hoidon seurannassa on puutteita, osoittaa Helsingin yliopistossa ensi perjantaina tarkastettava väitöstutkimus.

Potilaat tapaavat psykiatria vain harvoin eikä lääkehoitokaan aina toteudu toivotulla tavalla.

Tutkimuksen ensimmäisessä osassa selvitettiin sairauskertomusten perusteella hoidossa depression vuoksi olleiden hieman yli 800 vantaalaisen potilaan hoitoa.

Depressiolääkkeiden käyttö potilailla oli varsin konservatiivista ja potilaista useimmat saivatkin depressiolääkitystä. Usein ensiksi aloitettu masennuslääke ei sovi ja lääke joudutaan vaihtamaan toiseen. Tästä huolimatta ensiksi aloitettu lääke vaihdettiin toiseen vain noin joka viidennellä seuratulla potilaalla.

Tutkimuksen mukaan hoitojakson aikana potilaat pääsivät psykiatrin vastaanotolle harvoin, keskimäärin vain kaksi kertaa.

Väitöstutkimuksen tekijän, lääketieteen lisensiaatin Hekki Rytsälän mukaan näiden tulosten perusteella depressiopotilaat saavat osin riittävää masennuslääkitystä, mutta hoidon intensiteetissä ja seurannassa on ongelmia.

Rytsälän mielestä onkin haasteellista löytää suurimmassa toimintakykynsä menettämisvaarassa olevat potilaat ja tarjota heille riittävää ja vaikuttavaa hoitoa.

Depressio on maailmanlaajuisesti yksi merkittävimpiä toimintakyvyttömyyttä aiheuttavia sairauksia. Suomessa depression vuoksi myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä oli 1990-luvun puoliväliin mennessä kasvanut kolminkertaiseksi vajaassa kymmenessä vuodessa.