Tuomioistuinlaitokseen 40 euroa asukasta kohden

Suomi käyttää tuomioistuinlaitoksen rahoittamiseen vuodesssa 40,4 euroa asukasta kohden. Euroopan Neuvoston tekemän vertailun mukaan Suomi on rahamäärällä mitattuna yhdeksänneksi kallein maa. Bruttokansantuotteeseen suhteutettuna Suomi on kuitenkin kahdeksanneksi edullisin maa.

Suomea edullisemmin oikeuslaitoksen rahoituksesta selviävät Englanti ja Wales, Irlanti, Skotlanti, Norja, Islanti, Azerbaidzan ja Ranska.

Vain osa maista pystyi antamaan tarkkoja tietoja oikeusjuttujen käsittelyajoista. Rikosasioiden käsittely käräjäoikeuksissa sujuu Suomessa ja muissa Pohjoismaissa melko nopeasti. Sen sijaan ylemmissä oikeusasteissa käsittely voi yksittäistapauksissa kestää kauan.

Vertailussa tutkittiin muun muassa tuomioistuinlaitosta, syyttäjälaitosta, oikeusapua ja ulosottoa.

Kyselyyn vastasi 45 Euroopan Neuvoston jäsentä. EN:ssä on kaikkiaan 46 jäsenvaltiota.

YLE24