Alueelliset palkkaerot kasvaneet monilla aloilla

Alueelliset palkkaerot ovat monilla aloilla kasvaneet, kertoo YLEn TV-uutiset.

TV-uutiset lasketutti Tilastokeskuksella, millaisia palkkaeroja Suomessa on.

Selvityksestä kävi ilmi, että julkisella sektorilla maksetaan Pohjois-Suomessa jopa viidenneksen suurempia palkkoja kuin Uudellamaalla.

Kun esimerkiksi yleislääkäri tienaa Uudellamaalla keskimäärin 3 696 euroa kuussa, Lapin kunnissa palkka yltää 4 562 euroon (eroa 19 prosenttia).

Palkkaeroa selittää pohjoisen lääkäripula, jota torjuakseen Lapin kunnat ovat ryhtyneet houkuttelemaan alueelle pätevää työvoimaa parempien palkkojen avulla.

Palkkaero näkyy myös luokanopettajien kohdalla: Uudellamaalla opettaja ansaitsee keskimäärin 2 294 euroa kuussa, kun Lapissa summa on 2 701 euroa (eroa 15 prosenttia).

Yksityisillä aloilla tilanne kääntyy toisinpäin: Etelä-Suomessa kilpailu työvoimasta nostaa palkkoja ja esimerkiksi teknisten alojen osaajilla ja rakennustyöntekijöillä ansiot ovat paikoin jopa kolmanneksen maan pohjoisosia korkeammat.

Kaikkiaan keskimäärin korkeimpia palkkoja maksetaan Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Pirkanmaalla, matalimpia puolestaan Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa.