Humanistien sijoittuminen työelämään ontuu

Humanistit sijoittuvat työelämään huonosti. Työttömiä on paljon, ja moni tekee koulutustaan vastaamatonta työtä. Turun yliopistossa tehdyn selvityksen mukaan työnantajat kaipaavat humanisteilta enemmän esimerkiksi suullisen viestinnän taitoja sekä kaupallisia valmiuksia.

Selvityksessä on tarkasteltu kulttuurintutkimus-, taide- ja historia-aineita opiskelevien tilannetta. Työnantajien mielipiteitä on kerätty muun muassa kirjankustantajilta, lehtitaloista, kulttuurilaitoksista ja ulkoministeriöstä.

Näitä aineita opiskelleiden parissa työttömyysprosentti on ollut 9 - 27 tällä vuosikymmenellä. Työllisyystilanne on selvitetty, kun valmistumisesta on kulunut vuosi. Työelämään päässeistä täysin koulutusta vastaamattomissa töissä on 15 prosenttia. Kolmannes tekee töitä, jossa korkeakouluopinnosta oli hyötyä vain jossain määrin. Kaupallisia ja tietojenkäsittelytaitoja kaivataan

Turun yliopiston rehtorinviraston julkaisemassa selvityksessä mainitaan, että humanististen aineiden opiskelijoiden koulutukseen pitää saada projektiosaamisen ja kaupallisten taitojen hallintaa.

Yhdeksi parannuskeinoksi on pohdittu myös suullista arviointia. Nykyään opiskelijan taidot arvioidaan pääasiassa kirjallisten tenttivastausten perusteella. Tarkoitus olisikin arvioida itse suullista esitystä.

Lisäksi halutaan tarjota mahdollisuus osallistua kursseille, joilla hankitaan tietojenkäsittelytaitoja ja viestintää, vaikka tällaisten kurssien tarjonnan ei uskota olevan kovinkaan suuri jatkossa.

Turun yliopiston rehtori Keijo Virtanen kertoo, että tutkintovaatimuksia on jo uudistettu, jotta ne vastaisivat myös työelämän tarpeita. Lisäksi yhteistyötä Turun kauppakorkeakoulun kanssa on tiivistetty.

Tavoitteena on ollut myös saada yrittäjyyden ja liiketoiminnan perusteita kaikkien yliopistossa opiskelevien ulottuville esimerkiksi jo perusopintovaiheessa.

Rehtori Virtasen mielestä myös koulutettavien määrän vähentämistä on syytä pohtia kaikissa yliopistoissa perusteellisesti.