Hyppää sisältöön

Vihreä liitto vaatii jätestrategiaa

Vihreät vaatii kaikille kunnille strategiaa jätteiden synnyn vähentämiseksi. Puolueen mukaan yksi keino on jäteveron korottaminen ja sen laajentaminen koskemaan kaikkia jätteitä.

Vihreiden varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki moittii nykyisin yleistyvää sekajätteen massapolttoa. Puolue esittääkin lajitellun jätteen rinnakkaispolttoa ja kaasutusta siten, että polttamisella voidaan korvata fossiilisia polttoaineita sähkön ja lämmön tuotannossa.

Lisäksi vihreät vaatii polttokapasiteetin mitoittamista selvästi nykyistä jätemäärää pienemmälle määrälle, jotta jätteen synnyn ehkäisylle ja materiaalihyötykäytön kehittymiselle jää tilaa.

- Jos ympäristöministeri ei laiminlöisi jätepolitiikkaa, hän asettaisi jätteenpoltolle kiintiön, josta laitokset voisivat anoa osuuksia käyttöönsä, Sinnemäki esittää.

Myös biojätteen mädätyksestä saatava energia tulisi vihreiden mielestä ottaa talteen.

.
.