Hyppää sisältöön

VTV perii Vapaa Vuotos -liikkeelle maksettuja avustuksia

Vapaa Vuotos -liikkeelle maksettu liika valtionavustus on perittävä takaisin, vaatii Valtiontalouden tarkastusvirasto.

Liike on tarkastusviraston mukaan rikkonut toistuvasti valtionavustuksen ehtoja laiminlyömällä muun muassa kirjanpidon. Lisäksi liike on ympäristöministeriön pyynnöstä huolimatta jättänyt toimittamatta edellisen vuoden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon.

Hakemuksista ei esimerkiksi käynyt ilmi, saiko liike muuta taloudellista tukea. Laiminlyönnit ovat alkaneet vuonna 1996.

Tahallisiin väärinkäytöksiin Vapaa Vuotos -liike ei ollut syyllistynyt, mutta osa avustuksesta oli virheellisesti käytetty palkkamenoihin. Näitä menoja ei kuitenkaan voi pitää valtionavustuksen piiriin hyväksyttävinä, koska ne tässä tapauksessa kuuluivat toiselle yhteisölle.

Ympäristöministeriö myönsi vuosina 1996 - 2002 Vapaa Vuotos -liikkeelle noin 52 000 euroa harkinnanvaraista valtionavustusta.

.
.