Ehdotus miesten vanhempainrahan korotuksesta kaatui

Ehdotus korotetun päivärahan maksamisesta vanhempainvapaan ajalta vain isälle ei mennyt läpi eduskunnassa.

Perustuslakivakiokunnan tulkinnan mukaan päivärahan erottelu sukupuolen mukaan olisi vastoin kansalaisten yhdenvertaisuusperiaatetta.

Vanhempainrahaa maksetaan 105 arkipäivää jatkuneen äitiysrahakauden jälkeen ja siitä voi saada joko isä tai äiti. Nykyisin päivärahan suuruus on 70 prosenttia vapaalle jäävän palkasta.

Hallituksen esityksen mukaan vapaata käyttävälle isälle maksettaisiin päivärahaa 80 prosentin suuruisena 50 ensimmäisen päivän ajalta. Päivärahaa oli tarkoitus nostaa samalla tavalla myös niin sanotun isäkuukauden ajalta.

Korotetun päivärahan maksamista isille oli perusteltu sillä, että näin heitä saataisiin paremmin jäämään vanhempainvapaalle. Sitä kautta järjestely myös tasaisi mies- ja naisvaltaisille aloille perhevapaista aiheutuvia kustannuksia.

STT