Hyppää sisältöön

Raportti: Yksilön ääni nousee valtion rinnalle

Valtion ja markkinoiden rinnalle on nousemassa yksilön ääni, kertoo Sitran tilaama tuore raportti. Raportti visioi osallisuusyhteiskunnasta, jonka ytimessä on kansalaisaktiivisuus.

- Suomalaiset ovat hyvinvointivaltioonsa tyytyväisiä. Silti julkisessa keskustelussa puhutaan vain rahasta. Hämmästyttävän paljon on muuttunut hyvinvointivaltion synnyn ajoista. Näemme nyt juuri todellisen mahdollisuuden hyvinvointivaltion seuraavalle asteelle, pohtii tutkija Roope Mokka.

Uudenlainen yhteisöllisyys on raportin mukaan jo nyt nousussa. Vertaisuuden merkityksen voi havaita mm. sosiaalipalveluiden ruohonjuuritasolla, Internetissä, markkinoinnissa, imetys- ja mielenterveystukityhmissä sekä uudenlaisissa kuluttajaliikkeissä.

Uusi yhteisöllisyys tapahtuu julkisten hyvinvointipalveluiden ja edustuksellisen demokratian ulkopuolella, ja vanhojen organisaatioiden on hankala ottaa yksilöllistynyttä aktiivisuutta vastaan. Siksi niiden merkitys ihmisen arjen hyvinvoinnissa heikkenee.

Raportti tarjoaa tulevaisuuden näkymäksi osallisuusyhteiskuntaa, jonka ytimessä on yksilö ja kansalaisaktiivisuuden vaaliminen. Kirjoittajien mukaan politiikka ei nykyisellään ole tarpeeksi läsnä yksilön elämässä, ja äänestäminen on nykyihmiselle riittämätön tapa vaikuttaa.

- Toivomme, että valtiolla ja edustuksellisella demokratialla on kykyä ottaa vastaan yksilöiden uudenlainen aktiivisuus ja halu osallistua yhteiseen hyvään, toteaa raportin toinen kirjoittaja Aleksi Neuvonen.

Raportin "Yksilön ääni - hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla" ovat laatineet Demos Helsinki -ajatushautomon tutkijat Roope Mokka ja Aleksi Neuvonen.

Internetissä ääni kuuluviin Raportin mukaan Internet on yksi väline, joka on antanut sopivan intiimin tilan äänenkäyttöön. Sinne pääsee myös helposti riippumatta siitä, kuinka varakas on, miltä näyttää tai mitä tekee työkseen. Toinen mahdollisuus olisi avoin yleisradiotoiminta, jossa katsojan ja tuottajan rajapinta on rikottu. Yhteisöllisen median nousu on viime aikojen huomattavimpia kulttuurisia ilmiöitä. Siinä käyttäjä tuottaa itse sisällön tai on itse sisältö. Sen esiinmarssista esimerkkejä ovat mm. YouTuben satamiljoonaa katsottua videota päivässä ja Wikipedian lähes miljoona käyntiä päivässä. Toinen esimerkki yksilön äänenkäytöstä edustuksellisen demokratian ulkopuolelta on Oranssi ry. Yhdistys aloitti toimintansa valtaamalla taloja, mutta se ei auttanut asuntopulaan. Sen sijaan yhteistyössä kaupungin kanssa häiriköstä tuli toimija, joka on saanut aikaan asuntotuotantoa, oppisopimuskoulutusta, teatteria ja musiikkia. Raportti käsittelee myös mm. Joensuun kansalaistaloa ja Kulmakunnan kundeja, jotka ovat miettineet, mitä voi tehdä yhdessä iänikuisen kännäämisen sijaan. Esimerkkinä naapuriavusta on Loppukiri-talo aktiivisille senioreille, jotka eivät halua iän karttuessa olla riesana perheelleen. YLE24, STT

.
.