1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. luonto

Norjaan vähäpäästöinen hiilivoimala

Kansainvälinen yritysryhmä on julkistanut suunnitelmansa rakentaa Norjaan uutta teknologiaa hyödyntävä hiilivoimala. Uuden teknologian ansiosta 95 prosenttia voimalan hiilidioksidipäästöistä ja myös huomattava osa haitallisista typpioksidipäästöistä otetaan talteen.

400 megawatin voimalan on määrä valmistua vuonna 2011. Hankkeelle toivotaan Norjan valtion tukea.

Talteenottoteknologia tuottaisi vuosittain 2,6 miljoonaa tonnia hiilidioksidia, joka kuljetettaisiin joko putkea pitkin tai laivoilla Norjan öljy- ja kaasukentille, missä jäte haudattaisiin öljystä tai kaasusta tyhjiksi pumpattuihin merenpohjan onkaloihin.

Norjassa on jo käytössä yksi hiilidioksidin talteenottojärjestelmä Sleipnerin kaasukentällä, missä jäte palautetaan merenpohjaan.

Suunnanmuutos Norjan energiapolitiikkaan Hiilivoimalan rakentaminen olisi jyrkkä muutos Norjan energiapolitiikkaan, joka on tähän asti perustunut lähes kokonaan päästöttömään vesivoimaan. Uudella teknologialla tuotetun sähkön hinta on noin neljänneksen perinteisin tavoin tuotettua korkeampi, mutta yritykset uskovat, että pitkällä aikavälillä se tulee silti teollisuudelle tavallista markkinasähköä halvemmaksi. Hankkeen takana ovat ranskalainen Eramet-yhtiö, yhdysvaltalainen Alcan sekä norjalainen Norsk Hydro. Teknologian kehittäjä on norjalainen Sargas-yhtiö. Monet Kioton sopimukseen sitoutuneet teollisuusmaat ovat kiinnostuneita hiilidioksidin talteenotosta, jonka toivotaan olevan yksi vastaus kasvihuonekaasujen rajoittamiselle. Ympäristöjärjestöt eivät ole vakuuttuneita hiilidioksidin talteenoton hyödyistä. Niiden mukaan vasta kehittelyasteella oleva teknologia vie huomion todelliselta uusiutuvalta energialta ja energiansäästöltä. Ei myöskään ole takeita, etteikö talteen otettu hiilidioksidi pääsisi vapautumaan varastointipaikoilta. Reuters, YLE24 Norjan vesivarastot alhaalla Espoossa keskustelua sähkön hinnan korotuksesta