Hyppää sisältöön

Liittoutumattomuuden kannatus pysynyt ennallaan

Kansalaisten näkemykset Suomen Nato-jäsenyydestä ovat kääntyneet yhä enemmän liittoutumattomuuden kannalle. Vuodesta 1996 lukien kannatus on kuitenkin pysynyt suurin piirtein keskimäärin samalla tasolla. Aiempaa useampi toivoisi puolustusvoimille lisää rahaa.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan TNS Gallupilla teettämässä tutkimuksessa Natoon pyrkimistä kannattaa viime vuoden tapaan noin neljäsosa väestöstä. Sotilaallista liittoutumattomuutta kannattaa 67 prosenttia vastaajista.

Vuoden 2005 kyselyyn verrattuna liittoutumattomuuden kannatus on lisääntynyt, mutta tutkimusraportin mukaan viime vuosi oli poikkeuksellinen. Siksi raportissa todetaankin, että liittoutumattomuuden kannatus on pysynyt keskimäärin ennallaan.

Nato-johtoisiin kriisinhallintaoperaatioihin osallistumista sen sijaan vastusti aiempaa useampi. Vastustajia oli nyt 44 prosenttia vastanneista, kun vuosi sitten luku oli 30 prosenttia.

Suomen osallistumisen EU:n nopean toiminnan joukkoihin hyväksyy viime vuoden tapaan noin 70 prosenttia vastanneista. EU:n toivotaan kuitenkin pitäytyvän nykyisissä rauhanturvaamis- ja kriisinhallintatehtävissä. EU:n kehittymistä puolustusliitoksi kannattaa vain neljäsosa vastanneista.

Etelä-Libanonin rauhanturvaoperaatiolle suomalaiset antavat vahvan tuen. Vastanneista kolme neljäsosaa suhtautuu asiaan myönteisesti. Suomalaisrauhanturvaajien lähettämisen vastaajat arvioivat olevan hyvä asia sekä alueen turvallisuuden että maamme ulkopolitiikan kannalta.

Usko Suomen puolustuskykyyn sotatilanteessa on tutkimuksen mukaan heikentynyt. Nyt vajaa puolet arvioi, että Suomella olisi hyvät mahdollisuudet puolustautua, kun kaksi vuotta sitten näin katsoi 58 prosenttia vastanneista.

Tutkimuksesta selviää myös, että aiempaa useampi toivoisi puolustusvoimille lisää rahaa. Määrärahojen lisäämistä toivoi 44 prosenttia vastanneista, kun viime vuonna luku oli 31 prosenttia.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tutkimukseen vastasi syys-lokakuussa runsaat tuhat henkilöä.