Asiantuntija: Komission energialinjaus saattaa heikentää EU:n kilpailukykyä

EU:n komission esitys kasvihuonekaasupäästöjen voimakkaasta yksipuolisesta vähentämisestä johtaisi energian hinnannousuun unionin alueella, pohtii energia-alan asiantuntija, VTT:n tutkimusprofessori Ilkka Savolainen.

EU:n komissio julkisti unionin energiasuunnitelman keskiviikkona. Suunnitelman keskeinen sisältö on lisätä uusiutuvien polttoaineiden käyttöä ja vähentää unionin riippuvuutta tuontipolttoaineista. EU pyrkii leikkaamaan kasvihuonekaasupäästöjään viidenneksellä vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 päästöihin verrattuna.

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Ilkka Savolaisen mielestä pyrkimys vähentää kasvihuonepäästöjä on perusteltu ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. Hän muistuttaa kuitenkin, että EU:n osuus päästöistä on suhteellisen pieni.

Savolaisen mukaan 20 prosentin vähennys on teknisesti mahdollinen, mutta yksipuolisesti tehtynä kyseenalainen.

- EU:ssa nousee silloin energian hinta ja EU voi menettää kilpailukykyään muulle maailmalle. Näistä pitäisi päästä tämmöisiin kansainvälisiin sopimuksiin.

Keskustelu energiataloudesta pyörii lähes yksinomaan energian lisätuottamisen ympärillä. Savolainen kuitenkin muistuttaa, että asian toinen puoli on energian säästäminen eli sen tehokkaampi käyttö.

Savolainen ei tyrmää EU:n komission linjauksia, mutta muistuttaa, että tarvitaan paljon erilaisia keinoja ja poliittista tahtoa, ei pelkästään EU:ssa vaan koko maailmassa.

Energiasuunnitelma julkaistiin samaan aikaan kun öljyn ja kaasun saatavuus Venäjältä on osoittautunut jälleen epävarmaksi hintakiistojen vuoksi. Energiahuollon tulevaisuus on erityisen ajankohtainen myös siksi, että monet itäisen Keski-Euroopan maat ovat uudistamassa vanhanaikaista hiilen voimalla toimivaa teollisuuttaan.