1. yle.fi
  2. Yle Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Suositut vuorotteluvapaat halutaan pysyviksi

Työministeriön asettama työryhmä esittää, että nykyinen vuorotteluvapaajärjestelmä säädettäisiin pysyväksi. Pysyvä laki vuorotteluvapaista tulisi voimaan heti ensi vuoden alusta. Nykyinen vuorotteluvapaan järjestelmä on lakikokeilu, joka päättyy tämän vuoden lopussa. SAK kehuu järjestelmää, mutta yrittäjiltä yksiselitteisin kiitoksia ei tule.

Vuorotteluvapaan ehdot työryhmä pitäisi pääpiirteissään ennallaan. Joitakin muutoksia on luvassa; vapaalle lähtijän työssäoloedellytys pitenisi vuodesta 13 kuukauteen.

Päätoimisten opiskelijoiden käyttö sijaisena kiellettäisiin kokonaan. Laki sallisi myös vapaalla olevan työntekijän tilapäisen töihin tulon tietyissä erityistilanteissa.

Järjestelmän kustannukset pysyisivät työryhmän mukaan nykyisenlaisina. Lain tavoitteena on edistää työntekijöiden työssä jaksamista ja lisätä työuran pituutta sekä parantaa työllisyyttä.

Vuorotteluvapaa on ollut erittäin suosittu taukomahdollisuus. Vuoden 2006 loppuun mennessä vuorotteluvapaan oli aloittanut noin 115 000 työntekijää. Vuosittain vuorotteluvapaata käyttää on 6 000 - 7 000 työntekijää. Kokemukset vapaasta ovat olleet myönteisiä. Työministeriön asettama työryhmä luovutti torstaina muistionsa työministeri Tarja Filatoville (sd.). Yrittäjiltä ei tule yksiselitteistä kiitosta Yrittäjäjärjestö vaatii muutosta vuorotteluvapaan kustannusten jakoon. Suomen Yrittäjät muistuttaa, että yrittäjät ja yrityksessä työskentelevät perheenjäsenet eivät voi pitää vuorotteluvapaita, mutta joutuvat kuitenkin maksamaan osan niiden kustannuksista. Yrittäjäperheen jäsenillä on aivan yhtä perusteltu tarve pitää sapattivapaata kuin palkansaajalla. Yrittäjät ovat valmiit siihen, että vuorotteluvapaalla olevan yrittäjän tai hänen perheenjäsenensä tilalle palkataan sijainen työttömyyskortistosta. Työministeriön työryhmän tänään julkistetussa ehdotuksessa ei esitetä vuorottelujärjestelmän laajentamista myös yrittäjiin. Yrittäjät muistuttavat myös, että järjestelmä ei ole toiminut osana työttömyyden vähentämistä, vaan käytännössä se on mahdollistanut pelkästään sapattivapaan ja tukenut työssä jaksamista. SAK kehuu vuorotteluvapaata

Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK pitää vuorotteluvapaata pohtineen työryhmän esitystä vuorotteluvapaan vakinaistamisesta erittäin tervetulleena.

Järjestö muistuttaa, että vuorotteluvapaa edistää työssä jaksamista ja antaa toisaalta työttömille mahdollisuuden saada työkokemusta.

Työryhmä ei kuitenkaan tehnyt esitystä vuorotteluvapaan rahoittamisesta.

SAK:n mielestä nykyistä rahoitusmallia ei ole tarvetta muuttaa, sillä luontevinta on, että vuorotteluvapaa rahoitetaan samalla tavalla kuin työttömyyskorvaus.