Britanniaan vallankumouksellinen ilmastolaki

Britannian hallitus on julkistanut kunnianhimoisen suunnitelman hiilidioksipäästöjen vähentämiseksi. Ympäristöministeri David Milibandin esitys ilmastonmuutoslaista tähtää siihen, että hiilidioksidipäästöjä vähennetään Britanniassa vuoteen 2050 mennessä peräti 60 prosenttia.

Vuoteen 2020 mennessä vähennys olisi 26 - 32 prosenttia. EU:n johtajat päättivät viime viikolla, että koko EU-alueella vähenys on 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Jos parlamentti hyväksyy lain, Britannia olisi ensimmäinen maa, joka asettaa itselleen laillisesti sitovan velvoitteen leikata kasvihuonekaasujen päästöjä.

Lailla on hyvät läpimenomahdollisuudet, sillä liberaalidemokraatit ovat jo ilmoittaneet tukevansa ehdotusta. He, samoin kuin ympäristöjärjestötkin huomauttavat, ettei 60 prosentin päästöleikkaus ehkä ole tarpeeksi, että Britannia tekisi osuutensa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Hallituksen esityksessä hahmotellaan keinoja, joilla tavoitteeseen päästään. Viiden vuoden välein on määrä laatia erityinen hiilidioksidibudjetti, joka ohjaisi kehitystä seuraavien 15 vuoden aikana. Ympäristöministeri Milibandin mukaan pitkän tähtäimen suunnittelu tarjoasi yrityksille riittävät näkymät investointien tekemiseksi.

Suuria investointeja on määrä tehdä tuuli-, aalto- ja aurinkoenergiaan sekä hiilidioksidipäästöjen talteenottoon.

Yksityistalot, jotka tätä nykyä päästävät neljänneksen maan hiilidioksidipäästöistä, on tilkittävä. Samalla hallitus kannustaa yksityisiä ihmisiä tuottamaan itse energiaa ja myymään sitä.

EU-tasolla energiansäästöön on tulossa uusia ehdotuksia. Maanantaina valtiovarainministeri Gordon Brown heitti ajatuksen, että EU kieltäisi sähkölaitteiden valmiustila- eli standby-kytkimet. Valmiustilassa olevat TV:t ja muut kodinkoneet vievät valtavan määrän energiaa.

Kaikesta huolimatta hallitus ei esitä lisäveroa auto- tai lentomatkailulle. Milibandin mukaan lentomatkailun osuus päästöistä on vain viisi prosenttia, joten lentämistä ei pidä siksi rankaista liikaa.

Ympäristöasiat ovat nousemassa yhä tärkeämpää osaan myös Britannian sisäpolitiikassa. Ilmastolakiesitys tulee vain päivä sen jälkeen, kun Brown ja konservatiivijohtaja David Cameron esittelivät omat näkemyksensä ympäristöpolitiikasta. Brown ja Cameron kilpailevat Britannian pääministerin paikasta sen jälkeen, kun Tony Blair luopuu aikanaan tehtävästään.