1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Suomessa Pohjoismaiden tehokkaimmat sairaalat

Stakesin pian valmistuvan tutkimuksen mukaan suomalaiset sairaalat ovat kustannusten ja palvelutuotannon suhdetta verrattaessa selvästi naapurimaitaan edellä. Toiseksi vertailussa tuli Tanska, sen jälkeen Norja ja Ruotsi.

Tutkimusta varten on selvitetty potilaiden hoitojaksojen pituutta ja sairaalakäyntien määrää sekä niistä aiheutuneita kustannuksia. Maiden palkkaeroja ei ole huomioitu tutkimuksessa. Stakesin tutkimusprofessori Unto Häkkinen pitää käytettyjä mittareita tarpeeksi kattavina.

- Tietysti ongelmia tuo se, että tietoja raportoidaan eri tavalla eri maissa. Nämä tiedot ovat kuitenkin keskenään suhteellisen vertailukelpoisia.

Terveys- ja sosiaalialan etujärjestön Tehyn mukaan Suomen sairaaloiden tuottavuutta selittää se, että hoitojaksojen pituudet ovat lyhentyneet selvästi. Potilas viettää sairaalassa keskimäärin alle neljä päivää, kun vielä vuonna 1990 normaali hoitoaika oli viikko. Lisäksi tehoja tuovat paitsi pidemmät työpäivät ja työvoimapula, myös erilainen työnjako lääkärien ja hoitajien kesken.

- Miten työt jakautuvat hoitajille ja lääkäreille, niin se vaihtelee eri maissa. Suomessa me olemme olleet aika edistyksellisiä tässä, sanoo jäsenten työoloja tutkivan Tehyn kehittämisyksikön johtaja Tarja Honkalampi

Sairaalahoidon tuloksia eli parantuneiden potilaiden määrää Stakesin tutkimus ei mitannut - joskin sellainenkin tutkimus on tekeillä.

Tehokkuuden hintana voi olla oma terveys, sillä samaan aikaan kun tehokkuus lisääntyy, myös sairaanhoitajien sairauslomat ja työuupumus lisääntyvät. Osastonhoitaja Reija Sjöholm Helsingin Marian sairaalasta sanoo, että hoitohenkilökunnan jatkuva venyminen näkyy väistämättä työn laadussa.

- Me tehdään se, mikä on välttämätöntä tehdä. Jotkut yksinkertaisemmat asiat jäävät sitten tekemättä. Ohjataan potilaita itsensä hoitoon.